Μπλόκο στην ανέγερση με αυξημένο συντελεστή δόμησης

 

Μπλόκο στην αύξηση συντελεστή δόμησης και στα υψηλότερα και μεγαλύτερα κτίρια ακόμη και σε περιοχές που έχουν κτιστεί με απίστευτες αυθαιρεσίες, βάζει το ΣτΕ.

Το ανώτατο δικαστήριο εκδίκασε την υπόθεση της ανέγερσης νέου κέντρου υγείας και κτιρίων πρόνοιας (βρεφονηπιακού σταθμού) στα Χανιά στη θέση όπου υπάρχει το παλιό νοσοκομείο της πόλης.

Κατά το ΣτΕ , τα νέα κτίσματα μπορούν να ανεγερθούν μόνο εφόσον ακολουθήσουν συντελεστή δόμησης έως 0,25 κάλυψη μέχρι 15% και ύψος διώροφου κτιρίου, όσο δηλαδή προβλεπόταν στο αρχικό πολεοδομικό σχέδιο της περιοχής πριν από 66 χρόνια.

Το ΣτΕ αναφέρει ότι όταν πρόκειται να κατεδαφιστούν κτίσματα που ξεπέρασαν τα πολεοδομικά όρια για να αναφερθούν στη θέση τους άλλα, τα νέα αυτά κτίρια δεν μπορούν να ταυτιστούν με τα παλιά, αλλά πρέπει να γίνουν μικρότερα (σε όγκο και ύψος), στο μέγεθος που επέτρεπε το ισχύον ρυμοτομικό.

Και δέχεται ότι κάθε νέα ρύθμιση δεν επιτρέπεται να οδηγεί σε επιδείνωση του υφιστάμενου οικιστικού περιβάλλοντος. Δεν μπορεί -τονίζει- να οδηγεί σε μείωση των ελεύθερων χώρων ή σε αύξηση του ποσοστού κάλυψης του συντελεστή δόμησης και του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους, στοιχείων που είναι ουσιώδη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό καθώς συνεπάγονται αύξηση της οικιστικής πυκνότητας και επομένως επιδείνωση των όρων διαβίωσης των κατοίκων τους.

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=25839

Speak Your Mind