Νέα παράταση για την τακτοποίηση γεωτρήσεων

 

Απλουστεύονται οι διαδικασίες και μειώνεται το κόστος

Την τρίτη παράταση για την τακτοποίηση των γεωτρήσεων ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η προθεσμία, μετά από τη δεύτερη παράταση, λήγει στις 17 Δεκεμβρίου 2012.

Ωστόσο, η επιμήκυνση του χρόνου υποβολής δικαιολογητικών για την αδειοδότηση υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού από αρδευτικές γεωτρήσεις κρίθηκε από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων απαραίτητη. Κι αυτό διότι, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, είναι πολλά τα ερωτήματα «που έχουν υποβληθεί από δικαιούχους και τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσεων ύδατος».

Έτσι, προωθείται από το ΥΠΕΚΑ νέα τροποποίηση της ΚΥΑ 150559/10-6-2011 «Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού», παρατείνοντας τη διαδικασία αδειοδότησης. Ωστόσο ακόμη δεν έχει αποφασιστεί ποια θα είναι η νέα προθεσμία που θα δοθεί.

Στόχος της παράτασης είναι η διαμόρφωση και βελτίωση της διαδικασίας, στο πλαίσιο καταγραφής των υφιστάμενων χρήσεων ύδατος και η έκδοση των οριστικών αδειών μετά την έγκριση των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Λεκανών Απορροής Ποταμού των οποίων η δημόσια διαβούλευση μόλις ολοκληρώθηκε.

Για την απλούστευση των διαδικασιών και τη μείωση του κόστους τακτοποίησης για τον κάθε δικαιούχο αγρότη, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων προχώρησε επίσης στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Συστηματική απογραφή υδρογεωτρήσεων, κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων».

Το έργο αναμένεται ότι θα συμβάλει επικουρικά στην καταγραφή των υφιστάμενων δικαιωμάτων χρήσης νερού όπως αυτές θα προσδιοριστούν στην υπό τροποποίηση ΚΥΑ 150559/2011, καταγράφοντας τις θέσεις και τα χαρακτηριστικά των υδρογεωτρήσεων που αφορούν στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας.

Δείτε σχετικά:

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=460913&wordsinarticle=%CE%Β3%CE%Β5%CF%89%CF%84%CF%81%CE%ΑΕ%CF%83%CE%B5%CE%Β9%CF%82

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=452974&wordsinarticle=%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%84%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=434104&wordsinarticle=%CE%B3%CE%B5%CF%89%CF%84%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=485015

Speak Your Mind