Νέες διευκολύνσεις για τακτοποίηση αυθαιρέτων

 

afthairetaΗ αύξηση του αριθμού των δόσεων καταβολής των προστίμων είναι μία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, από τις διευκολύνσεις του νέου νόμου…

Περαιτέρω διευκολύνσεις στην αποπληρωμή των προστίμων, σύνδεση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων με την «ταυτότητα του κτιρίου» και μια νέα (η έβδομη κατά σειρά), παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στις ρυθμίσεις της τακτοποίησης (λήγει 31 Μαΐου), είναι οι βασικοί άξονες του νόμου για τα αυθαίρετα, που προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ο νόμος, ατύπως, έχει τύχει της σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου της Επικρατείας κι εκτός απροόπτου αύριο, Παρασκευή, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Η αύξηση του αριθμού των δόσεων καταβολής των προστίμων είναι μία, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, από τις διευκολύνσεις του νέου νόμου. Δεν θα υπάρξουν άμεσες μειώσεις προστίμων. Όπως, όμως, θα φανεί στη συνέχεια, η κατηγοριοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων και η σύνδεση της τακτοποίησης με την «ταυτότητα του κτιρίου», θα επιφέρει έμμεσες μειώσεις, που σε αρκετές περιπτώσεις δεν είναι διόλου ευκαταφρόνητες.

Στο πλαίσιο των πρόσθετων διευκολύνσεων, αναμένεται να παραταθεί και η προθεσμία, εντός της οποίας μπορεί κάποιος να καταβάλει το 30% του προστίμου (λήγει 31 Μαΐου), ώστε να τύχει έκπτωσης 10%, επί του συνολικώς επιβληθέντος προστίμου και να έχει δικαίωμα μεταβίβασης του κτίσματος.

Θα δοθεί, επίσης, νέα παράταση (η έβδομα κατά σειρά) στην προθεσμία υπαγωγής στις ρυθμίσεις τακτοποίησης, που λήγει 31 Μαΐου. Η νέα αυτή παράταση, πιθανότατα, δεν θα έχει καταληκτική ημερομηνία. Θα μπορεί, δηλαδή, ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης να κάνει, ανά πάσα στιγμή, χρήση των διατάξεων του νόμου, ώστε το κτίσμα να υπαχθεί είτε σε καθεστώς τακτοποίησης είτε «οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση».

Γιατί με τον νέο νόμο, οι πολεοδομικές παραβάσεις κατηγοριοποιούνται και η τακτοποίηση των αυθαιρέτων συνδέεται άμεσα με την «ταυτότητα του κτιρίου».

Τι σημαίνει αυτό:

Κάθε κτίριο θα έχει έναν και μοναδικό κωδικό αριθμό, που θα αποτελεί την «ταυτότητά» του. Σε αυτόν, θα καταχωρείται σε ηλεκτρονική μορφή, κάθε στοιχείο του κτίσματος. Από τον αριθμό οικοδομικής άδειας, έως τις όποιες τυχόν μεταβολές ή πολεοδομικές παραβάσεις προέκυψαν, στην συνέχεια.

Εν τω μεταξύ, οι πολεοδομικές παραβάσεις θα υπαχθούν σε κατηγορίες (αναλόγως, της βαρύτητά τους) και για κάποιες από αυτές, θα παρέχεται η δυνατότητα «οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση», με καταβολή ενός παράβολου. Επί της ουσίας, δηλαδή, έχουμε νομιμοποίηση κάποιων πολεοδομικών παραβάσεων, με οφέλη, τις έμμεσες μειώσεις προστίμων και την παροχή δικαιωμάτων αντίστοιχων με αυτά που έχουν τα νόμιμα κτίσματα.

Η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν στην κατηγοριοποίηση των πολεοδομικών παραβάσεων θα είναι άμεση.

Αντιθέτως, η «ταυτότητα του κτιρίου», σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, θα καταστεί υποχρεωτική, σε μία τριετία. Κατά το διάστημα αυτό, (έως, δηλαδή, την υποχρεωτική εφαρμογή του μέτρου), οι ιδιοκτήτες πρέπει να δηλώσουν το όνομα του μηχανικού, στον οποίο ανέθεσαν την σύνταξη της «ταυτότητας του κτιρίου».

Κατά το ίδιο διάστημα θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου, της «ταυτότητας του κτιρίου», δηλώνοντας τυχόν πολεοδομικές παραβάσεις και μεταβολές, ώστε να τύχουν των ευεργετημάτων του νέου νόμου.

Η «ταυτότητα του κτιρίου» θα λειτουργήσει και ως δικλείδα ασφαλείας, σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής. Γιατί οποιαδήποτε μεταβολή στο κτίριο, πρέπει να καταχωρείται στην «ταυτότητά» του. Για να γίνει, όμως, αυτό, πρέπει να υπάρχουν τα παραστατικά (αποδείξεις ή τιμολόγια), που θα πιστοποιούν την εκτέλεση των εργασιών.

Σε διαφορετική περίπτωση, καμιά εργασία δεν θα «νομιμοποιείται». Θα καταγράφεται, ως αυθαίρετη, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες των εν λόγω κτισμάτων να κινδυνεύουν με την επιβολή υψηλών προστίμων.

Κυρώσεις, θα επιβάλλονται και στον μηχανικό που είναι επιφορτισμένος με την σύνταξη της «ταυτότητας του κτιρίου» και τον περιοδικό έλεγχο της ορθότητα των περιλαμβανόμενων σε αυτή, στοιχείων, σε περίπτωση που αποκρύψει οποιαδήποτε μεταβολή στο κτίσμα (μικρή ή μεγάλη). Ενδεικτικό της λεπτομερούς καταγραφής των μεταβολών σε ένα κτίσμα είναι το γεγονός, ότι θα καταγράφεται και η πλέον απλή εργασία, όπως, για παράδειγμα, η αλλαγή μιας μπανιέρας.

http://www.skai.gr/news/environment/article/227628/nees-dieukolunseis-gia-taktopoiisi-authaireton/

Speak Your Mind