“Ναι” με αστερίσκους στα αιολικά πάρκα σε ζώνες ειδικής προστασίας

 

aiolikoparko«Ναι» με αστερίσκους λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας στην εγκατάσταση  αιολικών πάρκων, ανεμογεννητριών, κ.λπ. σε Σημαντικές Περιοχές για Πουλιά (ΣΠΠ) όπως είναι  υδρότοποι, ακατοίκητες νησίδες αλλά και σε Ζώνες Ειδικής Προστασίας όπως έχουν ανακηρυχθεί τα Κύθηρα, τα Αντικύθηρα και το Δέλτα του Έβρου.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο πριν από λίγες μέρες (Ε’ Τμήμα) είχε αποφανθεί ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αιολική, ηλιακή, κ.λπ.) ακόμη και σε δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, ενώ τώρα ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης  στην αίτηση της «Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας», για το τι μέλλει γενέσθαι για τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) καθώς και για τις Ζώνες Εδικής Προστασίας.

Το Δικαστήριο θέτει ως προαπαιτούμενο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος για να υπάρξει απόφαση εκ μέρους του, να συντάξει εντός διμήνου ειδική ορνιθολογική μελέτη για τις Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) και να την εντάξουν στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Υπογραμμίζουν δηλαδή πώς με βάσει ευρωπαϊκές οδηγίες η έλλειψη αυτής της μελέτης είναι μη νόμιμη  πλην δεν είναι αναγκαίο να ακυρωθεί η διάταξη του χωροταξικού πλαισίου ως προς την ως επίμαχη παράλειψη, «δεδομένου ότι η πλημμέλεια αυτή είναι δυνατόν να καλυφθεί εκ των υστέρων, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα δικαστικής προστασίας του σωματείου που έχει προσφύγει στο ΣτΕ».

Ζώνες ειδικής προστασίας

Το ΣτΕ επισημαίνει δε πως ήδη έχουν ανακηρυχθεί ως Ζ.Ε.Π. οι περιοχές του Δέλτα του Έβρου, τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα όπως και οι γύρω νησίδες από τα δύο αυτά νησιά που σύμφωνα με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία είναι «μεταναστευτικά περάσματα – στενωποί των αποδημητικών πουλιών».

Συνεπώς, συνεχίζουν οι δικαστές για τις περιοχές αυτές έχει εφαρμογή η επίμαχη ρύθμιση που αφορά τις Ζ.Ε.Π., δηλαδή «εμπίπτουν κατ’ αρχήν στις ζώνες ασυμβατότητας και οι περιοχές αυτές στις οποίες επομένως επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων, ύστερα από τη σύνταξη ειδικής ορνιθολογικής μελέτης και σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμούς που θα καθορίζονται στην σχετική πράξη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων».

Επισημαίνουν όμως πώς η αίτηση ακύρωσης της Ορνιθολογικής Εταιρίας πρέπει να απορριφθεί «δεδομένου ότι κατά νόμο δεν αποκλείεται εκ των προτέρων η εγκατάσταση αιολικών εγκαταστάσεων εντός Ζ.Ε.Π. ή εντός μεταναστευτικών διαδρόμων εν γένει».

Του Παναγιώτη Στάθη
http://www.capital.gr/news.asp?id=1774277

Speak Your Mind