Νομιμοποίηση αυθαιρέτων: Νέες διευκολύνσεις για αναπήρους

 

afthairetaΨηφίστηκε χθες Πέμπτη από τη Βουλή το νομοσχέδιο για τα αυθαίρετα. Με βάση τις νομοτεχνικές βελτιώσεις που έγιναν στο τελικό κείμενο, πλέον θα μπορούν να υπαχθούν στον νόμο περισσότερα άτομα με αναπηρία (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από αυτά.

Τα εισοδηματικά κριτήρια που απαιτούνται ώστε να μπορεί ένα άτομο με αναπηρία να νομιμοποιήσει την κύρια κατοικία του καταβάλλοντας μόνο το 20% του προστίμου άλλαξαν την τελευταία στιγμή.

Το ατομικό εισόδημα μπορεί να φτάνει τα 18.000 ευρώ (από 12.000 που αρχικά προβλεπόταν) ή το οικογενειακό εισόδημα τα 24.000 ευρώ (από 18.000).

Επίσης, εάν κάποιο άτομο με αναπηρία έχει νομιμοποιήσει ένα αυθαίρετο με μία από τις προηγούμενες ρυθμίσεις (3775/2009, 3843/2010 και 4014/2011) και έχει περαιώσει τη διαδικασία ή εξοφλήσει 30% του συνολικού προστίμου μπορεί να προχωρήσει στην κατασκευή ανελκυστήρα  ακόμη κι αν αυτή επαυξάνει το κτίσμα σε όγκο.

Ποσοστό 20% του προστίμου θα καταβάλλουν για νομιμοποίηση της κύριας κατοικίας της και οι μόνιμοι κάτοικοι της Θράκης (για τα ακίνητά τους στη Θράκη). Η υπαγωγή στο νέο νόμο μπορεί να γίνει ακόμη και σε περίπτωση ελλείψεως τίτλων ιδιοκτησίας _τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα καθοριστούν με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Εσωτερικών και Οικονομικών. Στην αρχική μορφή του νόμου η συγκεκριμένη διάταση αφορούσε τους Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους που έχουν εγκατασταθεί στη Θράκη.

Τέλος, βελτιώνεται κατάτι πολεοδομική διάταξη σύμφωνα με την οποία οι ειδικές διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων, τα οποία ελέγχονται από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως προς τη νομιμότητά τους, γίνονται ασθενέστερα των εγκεκριμένων Σχεδίων Πόλεως ή των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου τα οποία υπογράφονται από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.  Με άλλα λόγια οι Γενικοί Γραμματείς θα μπορούν να αποφασίζουν για το καθεστώς προστασίας μιας περιοχής.

Στο τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου προστέθηκε την τελευταία στιγμή ότι η συγκεκριμένη διάταξη δεν θα εφαρμόζεται στις περιπτώσεις όπου από τις ειδικές διατάξεις των Προεδρικών Διαταγμάτων προβλέπονται ειδικές διατάξεις χρήσεις γης σε οικοδομικά τετράγωνα, καθώς και σε δασικές περιοχές και αρχαιολογικούς χώρους.

Μικρές αλλαγές προστέθηκαν και στη ρύθμιση που αφορά την  κατά παρέκκλιση χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης σε ακίνητα εντός εκτάσεων Αγροτικής Γης Υψηλής Παραγωγικότητας εφόσον αυτά έχουν πρόσωπο σε εθνικές, επαρχιακές και δημοτικές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως 200 μέτρων από τον άξονα εθνικών, επαρχιακών οδών και 150 μέτρων από τον άξονα δημοτικών οδών.

Η έγκριση δόμησης και η άδεια δόμησης, σε περιπτώσεις χαρακτηρισμού περιοχής ως γη υψηλής παραγωγικότητας με την έγκριση ΓΠΣ ή ΖΟΕ, χορηγείται σύμφωνα με τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης που ίσχυαν πριν την έκδοση αυτών και μόνο επί ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε εθνικές και επαρχιακές οδούς ή και βρίσκονται εντός αποστάσεως διακοσίων μέτρων από τον άξονα αυτών.

Διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί έως τη δημοσίευση του νόμου είναι έγκυρες και ισχυρές εφόσον δεν ακυρώθηκαν με αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Στα ακίνητα αυτά επιτρέπεται η χορήγηση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για επέκταση, τροποποίηση ή εκσυγχρονισμό κτιρίων και εγκαταστάσεων καθώς και η ανανέωση περιβαλλοντικών όρων.

Τράτσα Μάχη
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=524841&wordsinarticle=Νέες%3bδιευκολύνσεις%3bγια%3bαναπήρους

Speak Your Mind