Νομιμοποιούνται “τακτοποιημένα” αυθαίρετα

 

RE+D Magazine

Οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος των αυθαιρέτων μέσα από την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων, την ταξινόμηση της βαρύτητος κάθε αυθαιρεσίας, και εν τέλει τη δικαιότερη αντιμετώπιση της κάθε περίπτωσης προανήγγειλε ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ κατά την διάρκεια της ομιλίας του στην συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του έτους 2013.

Στόχος η δημιουργία ένός καθαρού και στέρεου πλαίσιου, ώστε αφενός να ξεκαθαρίσουν οι περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να υπάρξει η δυνατότητα απόκτησης νόμιμων τίτλων και αφετέρου να αποτραπεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς αυθαιρέτων.

Στον τομέα της Χωροταξίας και της Πολεοδόμησης, ο υπουργός ανέφερε οτι προχωρά ο εξορθολογισμός του Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, με απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών κατάρτισης, έγκρισης και αναθεώρησης των πολεοδομικών σχεδίων. Επιπλέον μεταφέρονται στις περιφέρειες τα ζητήματα που αφορούν στην οικιστική ανάπτυξη, στην εξειδίκευση των κανονισμών για τη ρύθμιση του χώρου κ.α διατηρώντας το Υπουργείο επιτελικό ρόλο.
Το υπουργείο προετοιμάζει την δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη ρύθμιση του χώρου, ώστε να υπάρξει φιλικό περιβάλλον για τους επενδυτές.
Προωθείται η αναθεώρηση και εξειδίκευση των 12 περιφερειακών πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, ώστε αυτά, να εναρμονίζονται με το Γενικό αλλά και με τα Ειδικά Πλαίσια.

Ολοκληρώνεται (σε στενή συνεργασία με το Αρμόδιο Υπουργείο) και σύντομα θα κατατεθεί, το ειδικό πλαίσιο για τον Τουρισμό.

Τέλος προετοιμάζεται τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς και δημιουργείται «Τράπεζα Γης», ενός σύγχρονου θεσμού «Αγοράς Δικαιωμάτων Γης και Θάλασσας», που θα δώσει λύσεις σε ζητήματα σχετικά με τις χρήσεις γης, τη μεταφορά συντελεστή δόμησης κ.ά.

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=25689

 

 

 

 

 

Speak Your Mind