Ν. 4178-2013 Αντιμετώπιση Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις

 

afthairetaΔημοσιεύθηκε στις 08.08.2013 και στο υπ’ αριθμ. 174 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως ο υπ’ αριθμ. ν. 4178-2013. Ακολουθεί το κείμενο του νόμου.

Ν. 4178-2013 Νέος Νόμος Αυθαιρέτων

Speak Your Mind