Οι όροι λειτουργίας τουριστικών επαύλεων και κατοικιών

 

touristikesepavleisΥπεγράφη από την υπουργό Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη η Υπουργική Απόφαση αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των τουριστικών επαύλεων (βιλών) και κατοικιών. Η απόφαση αναμένεται να δημοσιευτεί στο ΦΕΚ τις επόμενες ημέρες.

Στην απόφαση περιγράφονται τα δικαιολογητικά για την απλοποιημένη διαδικασία έκδοσης σήματος λειτουργίας, το οποίο όπως ορίζεται από τον Ν. 4179/2013 γίνεται αυτόματα εντός 10ημέρου με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και μηχανικού, χωρίς να απαιτείται αυτοψία.

Σύμφωνα με την απόφαση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία των τουριστικών επαύλεων είναι:

 • Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου / γηπέδου συντεταγμένο από μηχανικό.
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή δόμησης
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ή εντεταλμένου μηχανικού ότι το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
 • Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου / γηπέδου που ορίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα
 • Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου.

Όσον αφορά στις τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, είναι:

 • Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας δόμησης
 • Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος
 • Τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου / γηπέδου
 • Τεχνική έκθεση μηχανικού στην οποία βεβαιώνονται οι υπάρχουσες κατοικίες, οι πλήρεις διαστάσεις αυτών, τα εμβαδά των εσωτερικών χώρων και η δυναμικότητά τους (κλίνες, δωμάτια)
 • Υπεύθυνες δηλώσεις του αιτούντος ή εντεταλμένου μηχανικού ότι το κατάλυμα έχει ανεγερθεί και πληροί όλες τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην παρούσα υπουργική απόφαση
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (A.E.Π.Ο.) ή ΠρότυπεςΠεριβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), εφόσον απαιτείται απόδειξη κατάθεσης παραβόλου.

Όσον αφορά στις προδιαγραφές αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, μεταξύ άλλων απαιτείται:

 • Οι τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) να έχουν ελάχιστη επιφάνεια 100,00 τ.μ.
 • Οι τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες να έχουν συνολική ελάχιστη επιφάνεια 40,00 τ.μ. (Μονόχωρες) και 60 τ.μ. (δύο κυρίων χώρων και άνω)
 • Το οικόπεδο/γήπεδο να είναι προσπελάσιμο και να απέχει συγκεκριμένη απόσταση από χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων και λατομεία
 • Η προσπέλαση στα τουριστικά αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα να γίνεται από δρόμο ή δια δουλείας διόδου.
 • Τα όποια έργα διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου να είναι ολοκληρωμένα.
 • Ο χώροι των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό σε έπιπλα και ιματισμό, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού κουζίνας και λουτρού.

Στόχος της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης είναι να γίνει σαφής, φιλική και απλοποιημένη η διαδικασία έκδοσης σήματος λειτουργίας για τους ιδιοκτήτες και τους επιχειρηματίες αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

RE+D Magazine

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=29366

Speak Your Mind