Ο μεγαλύτερος ταρατσόκηπος στην Ελλάδα

 

Βρίσκεται στο Κρανίδι,  θεωρείται το μεγαλύτερο green roofing στη χώρα και ίσως το μεγαλύτερο στα Βαλκάνια. Η έκταση που καλύπτεται με πράσινο, φτάνει τα 12 στρέμματα. Δείτε φωτό…

Στο συγκεκριμένο έργο, χρησιμοποιήθηκαν μόνο ελληνικά φυτά.

Το πιο σημαντικό είναι η μεταφύτευση και επαναφύτευση εκατοντάδων ελιών και χαρουπιών, όλα αιωνόβια…Ακόμα και σε φυτεμένα δώματα όπως τα τέσσερα ελαιόδεντρα στην κύρια πισίνα.
Ο «ταρατσόκηπος» ανήκει στο ξενοδοχείο Aman Resort, και κατασκευάστηκε σε ένα από τα συγκροτήματα, το  Seascape Hills Resort.

Στόχος της δημιουργίας του φυτεμένου δώματος είναι μια σειρά από πλεονεκτήματα με περιβαλλοντικά, ενεργειακά και τεχνοοικονομικά οφέλη.
Κατασκευαστής του έργου στο Κρανίδι της Αργολίδας υλοποίησε  η εταιρεία Δομοτεχνικη Landscape Κ/Ξ ΤΟΜΗ-ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ, Φυτεμενα δωματα ΤΟΠΙΟΔΟΜΗ.

Η σύγχρονη τάση σύμφωνα με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής είναι η εγκατάσταση βλάστησης στα κτίρια.

Η οικολογική δόμηση τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί από τις πιο σημαντικές μεθόδους για τη αναβάθμιση του περιβάλλοντος που ζούμε και εργαζόμαστε.
Τι πετυχαίνουμε
Με την αύξηση του ποσοστού της βλάστησης στον αστικό ιστό και δημιουργία νέων υπαίθριων χώρων πρασίνου πετυχαίνουμε:

Την μείωση του φαινομένου της «θερμικής νησίδας», την μείωση της ηχορύπανσης και της μόλυνσης του αέρα στον αστικό ιστό, μέχρι την διατήρηση των φυτικών ειδών προς εξαφάνιση από τη χλωρίδα περιοχών που προστατεύονται σε αστικά ανεπτυγμένες περιοχές.

Οι ενεργειακοί στόχοι επίσης είναι εξίσου σημαντικοί.
Με την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων/στεγών στις οροφές των κτιρίων δημιουργείται μια πρόσθετη ζώνη προστασίας του κελύφους του κτιρίου και ενισχύεται η θερμομόνωση του.

Επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Τα οφέλη δεν περιορίζονται μόνον σε αυτά, π.χ ενισχύει τη δυνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις ακόμα και την προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς.

Speak Your Mind