Ο χωροταξικός σχεδιασμός ως εργαλείο ανάπτυξης

 

kalafatisΗ επίλυση των βασικών ζητημάτων στην πολιτική της γης αποτελούν βασική προτεραιότητα για το υπουργείο Περιβάλλντος, τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης στην ομιλία του στη διάρκεια του 8ου RE+D Business Forum.

“Αυτό σημαίνει πρωτίστως να λυθούν τα κεντρικά ζητήματα στην πολιτική γης. Για αυτό στο ΥΠΕΚΑ δομήσαμε και προχωράμε ένα ενιαίο σχέδιο για την Χωροταξική και Πολεοδομική Μεταρρύθμιση που θεμελιώνεται σπονδυλωτά” τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

Πρώτον, με τον νέο Νόμο για το Κτηματολόγιο. (ν.4164/2013). Κάναμε ότι έπρεπε θεσμικά για να τελειώσει επιτέλους το έργο. Τρία σημεία εδώ:
η πρόβλεψη για τους διαγωνισμούς και την ανάθεση μελετών, που εκτιμάται ότι μειώνει το χρόνο στο ήμισυ σε σχέση με πριν.
η λύση για την διοικητική διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών- που ξεμπλοκάρει τη διαδικασία και
η εξασφάλιση, για πρώτη φορά της πλήρους καταγραφής της δημόσιας περιουσίας, ώστε να είναι δυνατή η ανάδειξη και η αξιοποίησή της.

Δεύτερον, με τον νέο Νόμο για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης (ν. 4178/2013). Απαραίτητο βήμα για να γίνει ο χωρικός σχεδιασμός. Καταγραφή… για να «ξέρουμε» και κατηγοριοποίηση με πολεοδομικά κριτήρια για να «λύσουμε» ότι μπορεί να λυθεί στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Για πρώτη φορά τίθενται:
καθορισμένα χρονικά όρια στην Πολιτεία για να ολοκληρώσει τον Πολεοδομικό Σχεδιασμό, ειδικά σε περιοχές που έχουν μεγάλη επιβάρυνση από τα αυθαίρετα
στέρεες βάσεις μέσω των μηχανισμών του «περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για τη χρηματοδότηση δράσεων στο πλαίσιο αναμόρφωσης των περιοχών που στερούνται στην ουσία οργανωμένου δημόσιου χώρου.
ορισμός του θεσμού της «Τράπεζας Γης» για αγορά και ανταλλαγή εκτάσεων. Με σκοπό να λειτουργήσει ως μία ηλεκτρονική διαδικασία καταγραφής και διαχείρισης των τίτλων συντελεστή δόμησης. Αλλά και των δικαιωμάτων και αξιών που θα δημιουργεί το κράτος μέσα από τις χωροταξικές και περιβαλλοντολογικές ρυθμίσεις.

Παράλληλα, προβλέπεται ένας πλήρης μηχανισμός, ένα οπλοστάσιο, στη διάθεση της Πολιτείας. Που σε συνδυασμό:
με το Π.Δ για την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου και
το Νόμο «για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων» που ψηφίσαμε,
αλλάζει τελείως τους όρους της αγοράς ακινήτων.

Τρίτο μεγάλο βήμα… το νομοσχέδιο για την ρύθμιση κρίσιμων ζητημάτων πολεοδομίας και χωροταξίας, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί και η διαβούλευση μέχρι το τέλος του μήνα. Το νομοσχέδιο δίνει έμφαση στη μείωση του χρόνου που απαιτείται, μέσω της απλούστευσης και της απλοποίησης των διαδικασιών, ώστε να μην αποθαρρύνονται τα έργα εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των παράλογων προσκομμάτων. Την ίδια στιγμή στοχεύει:
στην υποστήριξη των υπολοίπων δημόσιων πολιτικών για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και
στην επικαιροποίηση όπου χρειάζεται, – και μετά από 3 δεκαετίες είναι λογικό να χρειάζεται – της κατηγοριοποίησης των χρήσεων γης.
Η όλη του φιλοσοφία είναι να προσανατολίσει την χωροταξία στην ανάπτυξη, με δεδομένη προϋπόθεση τον καθορισμό συγκεκριμένων ζωνών απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας.

Η «κωδικοποίηση» της πόλης (urbancodered), η μεταμόρφωσή της σε επενδυτικό προορισμό μέσα από την αύξηση των αξιών που καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ευημερία της, εξαρτάται και από το γενικό πλαίσιο βιώσιμης χωρικής ανάπτυξης και από το επιθυμητό πρότυπο χωρικής οργάνωσης του προϊόντος που θέλει να αναπτύξει.

Γι’ αυτό ακριβώς επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε δύο βασικά ζητήματα στα οποία έχει γίνει προετοιμασία:
Το ένα ζήτημα είναι η αναθεώρηση και εξειδίκευση των 12 Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού, ώστε να είναι συμβατά με τις νέες συνθήκες.
Έτσι σε επίπεδο Περιφέρειας:
Καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν την ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου
Αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και προγραμμάτων.
Προσδιορίζονται με προοπτική δεκαπέντε ετών, οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου, με παράλληλη πρόβλεψη για χωροθέτηση επενδύσεων.
Τα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων (ΑΠΕ, Βιομηχανίας, Τουρισμού, Καταστημάτων Κράτησης και Υδατοκαλλιεργειών).

Το άλλο ζήτημα είναι η αναθεώρηση του Ειδικού Πλαισίου για τον Τουρισμό και η στρατηγική μελέτη των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων.
Η ενίσχυση του τουριστικού κλάδου
η αειφορική διαχείριση του χώρου, ώστε ο ρυθμός και η μορφή της ανάπτυξης να σέβονται τις ανάγκες των προορισμών και τις ιδιαιτερότητες του χώρου ως προς το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους και το τοπίο
η προοπτική τουριστικής αξιοποίηση της επιλεγμένης ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου
η προσαρμογή του Ε.Π.Σ.Χ.Α.Α στα δεδομένα που έχουν προκύψει από την αναβάθμιση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής του κλάδου
έκαναν απολύτως αναγκαία την αναθεώρηση, καθώς οι παραδοχές στις οποίες στηρίχθηκε η αρχική μελέτη και οι αναπτυξιακές προτεραιότητες έχουν διαφοροποιηθεί. Σήμερα το κράτος φτιάχνει ένα σταθερό, λογικό πλαίσιο, ώστε να έχει συνέχεια η προώθηση του τουριστικού προϊόντος και βεβαίως να ενθαρρύνονται τα επιχειρηματικά σχέδια. Με το αναθεωρημένο πλαίσιο επιχειρούμε να υπογραμμιστούν οι δυνατότητες όλων των περιοχών της Ελλάδας, οι οποίες μπορούν να την καταστήσουν μοναδική στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

RE+D Magazine

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=28732

Speak Your Mind