Παράνομοι αεροψεκασμοί δακοκτονίας στην Κέρκυρα

 

Στη νήσο Κέρκυρα διενεργήθηκαν αεροψεκασμοί δακοκτονίας με το οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο Fenthion, κατά τα έτη 1999-2002, με υπουργικές αποφάσεις που επέτρεπαν την εφαρμογή μεικτού συστήματος δακοκτονίας κατ’ εξαίρεση για τη νήσο, υπό την προϋπόθεση της τήρησης συγκεκριμένων όρων. Οι υπουργικές αποφάσεις εκδόθηκαν παρά την ύπαρξη αντίθετης σχετικής νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά παράβαση της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ (ΠΔ115/1997). Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε τόσο από τον Υπουργό να μην προχωρήσει στην έκδοση ανάλογης υπουργικής απόφασης για το έτος 2002 και από το Νομάρχη Κέρκυρας να μην προχωρήσει στη διενέργεια των αεροψεκασμών. Οι αεροψεκασμοί διενεργήθηκαν κανονικά και το έτος 2002. Ο σχετικός φάκελος κοινοποιήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας.

Πόρισμα – Παράνομοι αεροψεκασμοί

Speak Your Mind