«Πράσινα δώματα» που θα φιλτράρουν τον αέρα, θα αλλάξουν τη Θεσσαλονίκη

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Ως ένα τεράστιο «πράσινο φίλτρο» που θα απορροφά διοξείδιο του άνθρακα, θα συγκρατεί αιωρούμενα σωματίδια και τα νερά της βροχής, θα εξοικονομεί ενέργεια, θα μεταβάλλει το μικροκλίμα και θα αυξήσει το πράσινο έως και επτά φορές, μπορούν να λειτουργήσουν χιλιάδες «πράσινα δώματα» στις ταράτσες των κτιρίων της Θεσσαλονίκης.

Η στέγη του Αριστοτελείου συγκρατεί αιωρούμενα μικροσωματίδια και νερά βροχής, μεταβάλλει το μικροκλίμα.
Σήμερα είναι ελάχιστα τα κτίρια στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης τα οποία διαθέτουν πράσινες στέγες, αλλά η περιβαλλοντική έρευνα που πραγματοποίησε ομάδα του Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης υπό τον καθηγητή Δασολογίας κ. Μιχ. Καρτέρη, έδειξε ότι τα πράσινα δώματα μπορούν να κατασκευαστούν σε χιλιάδες κτίρια και να βελτιώσουν την ατμόσφαιρα, αλλάζοντας το σκηνικό της άχαρης τσιμεντούπολης. Χρησιμοποιώντας γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τηλεπισκόπησης η ομάδα του έργου «δώμαthess» (Θ. Θεοδοσίου, Α. Καρτέρης, Ε. Τσίρος, Ιφιγένεια Θεοδωρίδου, Γ. Μαλλίνης, Ι. Γήτας, Ελπίδα Νεοφύτου και Μαρία Ζαλίδη) προχώρησε σε μια εκτεταμένη προσομοίωση της εφαρμογής των φυτεμένων δωμάτων για να αξιολογήσει ποια θα είναι η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Με βάση δεδομένα από τη Στατιστική Υπηρεσία για τα κτίρια του κεντρικού δήμου εκτός Τριανδρίας, οι μελετητές «φύτεψαν» εικονικά και ηλεκτρονικά σε όλες τις στέγες των οικοδομικών τετραγώνων που προσφέρονται από την κατασκευή τους, πράσινα δώματα εκτατικού και ημι-εντατικού τύπου και υπολόγισαν στη συνέχεια τα οφέλη (μόνο τα περιβαλλοντικά) προσδιορίζοντας παράλληλα τις συνοικίες στις οποίες θα ήταν περισσότερο αποδοτικές τέτοιες εφαρμογές.
Το έργο δώμαthess που έγινε για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΑΠΘ, χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο και υλοποιήθηκε μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών. Τα συμπεράσματα προήλθαν από ένα σύνολο 2.892 οικοδομικών τετραγώνων του κεντρικού δήμου της Θεσσαλονίκης. Εξαιρέθηκαν λόγω του συστήματος δόμησης τα κτίρια που κατασκευάστηκαν πριν από το 1960. Η προσομοίωση με πράσινα δώματα έδειξε ότι τα οικοδομικά τετράγωνα κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους παρουσιάζουν 5% ετήσια εξοικονόμηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε τυπικές εξαώροφες πολυκατοικίες. «Μειώνονται τόσες εκπομπές όσες απορροφούνται από 26-84 στρέμματα δάσους κάθε χρόνο», ανέφεραν οι ερευνητές. Στον εκτατικό τύπο φυτεμένων δωμάτων τα αρωματικά φυτά μάλιστα μεγιστοποιούν τον ρυθμό απορρόφησης άνθρακα και η συνολική ετήσια ποσότητα ισοδυναμεί με την ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα που παράγεται από 1.420 αυτοκίνητα κάθε χρόνο στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ειδικά για την περιοχή της Νέας Παραλίας που παρατηρούνται συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, με την προσθήκη των φυτεμένων δωμάτων μπορεί να κατακρατηθεί το 33% της υφιστάμενης απορροής από τις ταράτσες.
Εκταση 2,29 τ.χλμ.

Η συνολική διαθέσιμη επιφάνεια για την εγκατάσταση φυτεμένων δωμάτων, σύμφωνα με την προσομοίωση που έγινε, ανέρχεται σε 2,29 τ.χλμ. και ισοδυναμεί με το 16,7% της συνολικής έκτασης του δήμου και το 7,7% του περιαστικού δάσους του Σέιχ Σου. Το σενάριο της προσομοίωσης έδειξε ότι αν υπήρχαν τα φυτεμένα δώματα στα κτίρια που μελέτησε η ομάδα, στο Κέντρο το ποσοστό πρασίνου/κάτοικο από 4,6 τ.μ. σήμερα, θα έφτανε τα 13,2 τ.μ. Στην Τούμπα από 1,4 τ.μ. σε 9,4 τ.μ. Σε Φάληρο – Ντεπώ – Χαριλάου από 1,8 σε 8,5 τ.μ. Στην Ξηροκρήνη από 2,3 σε 11,2 τ.μ. και στην Ανω Πόλη από 1,2 τ.μ. σε 5,8 τ.μ. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης ανέφερε πάντως ότι ο δήμος θα εξετάσει το ενδεχόμενο να δοθούν κίνητρα σε ιδιώτες (μέσω των δημοτικών τελών) για να στραφούν στις πράσινες στέγες.

Πηγή: Η Καθημερινή της Κυριακής

Speak Your Mind