Προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΥΠΕΚΑ με μειώσεις διευθύνσεων και προσωπικού

 

ypekaΤη μείωση κατά 55-60% των οργανωτικών μονάδων, την κατάργηση όλων των ειδικών γραμματειών και τη μείωση του προσωπικού κατά 152-262 άτομα προβλέπει το νέο οργανόγραμμα του υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Οσον αφορά τους εποπτευόμενους φορείς, προβλέπει τη συγχώνευση της Κτηματολόγιο Α.Ε. και του ΟΚΧΕ σε ενιαίο σχήμα με την επωνυμία «Εθνική Χαρτογράφηση», και την κατάργηση των Οργανισμών Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, αλλά και την Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων (ΕΑΧΑ) Α.Ε. Ακατανόητη ωστόσο είναι η απόφαση μεταφοράς της αρμοδιότητας της προστασίας και διαχείρισης των δασών στη… Γενική Γραμματεία Ενέργειας.
Τα βασικά σημεία
Η προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΥΠΕΚΑ με λειτουργική σύνδεση των δύο κομματιών του (Περιβάλλον και Ενέργεια) ξεκίνησε πριν από ένα έτος. Η πρώτη επεξεργασία ανατέθηκε στον τέως γενικό γραμματέα Περιβάλλοντος, κ. Αρη Αλεξόπουλο, που τον Μάρτιο του 2012 ολοκλήρωσε ένα πρώτο σχέδιο και το παρέδωσε στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Εκείνο με τη σειρά του, αξιοποιώντας τη συμμετοχή Γάλλων εμπειρογνωμόνων της task force, έκανε αρκετές αλλαγές και τον Ιανουάριο εγκρίθηκε από το κυβερνητικό συμβούλιο.

Τα βασικότερα σημεία της πρότασης είναι τα εξής:
Μία από τις τρεις γενικές γραμματείες του υπουργείου (η γ.γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος) καταργείται. Επίσης, καταργούνται οι τρεις ειδικές γραμματείες του υπουργείου. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα υπάγονται απευθείας στον υπουργό. Οι αρμοδιότητες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων μεταφέρονται στη διεύθυνση Υδάτων, η οποία με τη σειρά της υπάγεται στη γενική διεύθυνση περιβαλλοντικής πολιτικής. Το παράδοξο είναι ότι μόλις πρόσφατα η Ειδική Γραμματεία Υδάτων αναβαθμίστηκε, αναλαμβάνοντας αρμοδιότητα ρυθμιστικής αρχής υδάτων (ενόψει ιδιωτικοποίησης ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ), οπότε η «υποβάθμισή» της ενδεχομένως να συναντήσει τις αντιρρήσεις της τρόικας. Τέλος, ένα από τα πιο μελανά σημεία του σχεδίου είναι η μεταφορά των αρμοδιοτήτων της Ειδικής Γραμματείας Δασών στη Γενική Γραμματεία Ενέργειας, με τη μορφή γενικής διεύθυνσης. Οι εξηγήσεις που μπορούν να δοθούν είναι δύο: είτε ότι το υπουργείο αντιμετωπίζει τα δάση ως… πηγή ενέργειας (καυσόξυλα), ή ότι ευελπιστεί ότι θα επωφεληθεί από τη διοικητική σύνδεσή τους με λατομεία, μεταλλεία και ΑΠΕ.

Συνενώνονται η Κτηματολόγιο Α.Ε. και ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ) σε έναν αυτόνομο οργανισμό, την «Εθνική Χαρτογράφηση». Θα έχει ένα συμβούλιο και δύο διακριτούς πυλώνες (χαρτογράφηση – κτηματογράφηση). Το νέο οργανόγραμμά του θα διαμορφωθεί με τη βοήθεια της task force.

Η Ενοποίηση Αρχαιολογικών Χώρων Αθήνας (ΕΑΧΑ) Α.Ε. καταργείται και ενσωματώνεται στη διεύθυνση πολεοδομικού σχεδιασμού και αστικών αναπλάσεων, διατηρώντας μόνο εποπτικό ρόλο.

Οι τρεις Οργανισμοί Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους ενσωματώνονται στη διεύθυνση Χωροταξίας, Ρυθμιστικών Σχεδίων και Αστικών Συγκροτημάτων. Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται στη φιλοσοφία της ευρύτερης (υπό διαμόρφωση) χωροταξικής μεταρρύθμισης, στην οποία ο ρόλος των ρυθμιστικών σχεδίων υποβαθμίζεται.

Οσον αφορά τον περιορισμό των εργαζομένων από 1.137 (με στοιχεία Ιουλίου 2012) σε 875-985, το σχέδιο αναδιοργάνωσης αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του 2012 αναμενόταν η αποχώρηση 114 υπαλλήλων, προτείνεται η άρση αποσπάσεων για ακόμα 50 άτομα, ενώ δεν διευκρινίζεται αν τα υπόλοιπα θα προέλθουν από απολύσεις.

Ανάγκη διαβούλευσης
Ο κ. Αλεξόπουλος, πάντως, που ήταν υπεύθυνος για την πρώτη επεξεργασία του σχεδίου, εκτιμά ότι θα πρέπει να υπάρξει διαβούλευση πριν από την τελική έγκριση του σχεδίου. «Σαφώς χρειάζονται τολμηρές μεταρρυθμίσεις, αλλά όχι εξ αποστάσεως. Η συναίνεση με τους ενδιαφερόμενους δεν είναι προϋπόθεση, αλλά το ζητούμενο και θα οδηγήσει σε βελτίωση της τελικής πρότασης». Οι αρμοδιότητες των τμημάτων θα οριστικοποιηθούν από το ίδιο το ΥΠΕΚΑ, ενώ ο νέος οργανισμός θα εγκριθεί με προεδρικό διάταγμα.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind