Προσφυγή στο ΣτΕ για τη βιομάζα

 

biomazaΜε προσφυγή στον υπουργό Περιβάλλοντος, αλλά και στο ΣτΕ,  απαντά ο Δήμος Κηφισιάς στην  απόφαση του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους για την εγκατάσταση και λειτουργία μονάδας βιομάζας στην περιοχή Καλυφτάκι.

Μετά τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, η οποία και ελήφθη υπόψη, αλλά και την καθυστερημένη αντίδραση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, που έλαβε δυο  μήνες έπειτα ομόφωνη αρνητική απόφαση – ψήφισμα, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση άναψε με τη σειρά της το «πράσινο φως» για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας στην Κηφισιά.

Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη μονάδα του είδους που εγκρίθηκε στην Αττική, καθώς στους υπόλοιπους δήμους, όπου επιχειρήθηκε  μια τέτοια επένδυση, υπήρξαν από την πρώτη στιγμή καθολικές αντιδράσεις και το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέδωσε αρνητικές γνωμοδοτήσεις. Συγκεκριμένα, μετά τις αντιδράσεις κατοίκων, συλλογικοτήτων και επιστημόνων, σχετικά  με την περιβαλλοντική επιβάρυνση από  εκπομπές αερίων (μονοξείδιο άνθρακα), στα υπόγεια ύδατα, τη διάθεση της παραγόμενης τέφρας και τη σκοπιμότητα των επενδύσεων αυτών εντός  Αττικής, οι δημοτικές αρχές Μαρκοπούλου – Μεσογαίας, Κορωπίου και Γέρακα γνωμοδότησαν αρνητικά στη δημιουργία αυτών των εργοστασίων.

Η απόφαση του γ.γ. Δ. Καλογερόπουλου

Όπως αναφέρει επακριβώς η απόφαση του γενικού γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Δημήτρη Καλογερόπουλου, με ημερομηνία 20/6/2013:  «Αποφασίζουμε την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία του σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την αεριοποίηση βιοµάζας (ισχύος 1MWe), της εταιρίας ΓΑΙΟ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ ΕΠΕ, που θα εγκατασταθεί στη θέση Καλιφτάκι, ΒΙ.ΠΑ.- Ο.Τ. 11, Οδός Θηβαΐδος του ∆ήµου Κηφισίας, του Νοµού Αττικής της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Ο φορέας εκµετάλλευσης και λειτουργίας του έργου του θέµατος οφείλει τόσο κατά την κατασκευή και εγκατάσταση, όσο και κατά τη λειτουργία του έργου, αλλά και µετά το πέρας αυτής, να τηρεί τους Περιβαλλοντικούς Όρους και Περιορισµούς. Η τήρησή τους αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Κατά της παρούσης Απόφασης, επιτρέπεται, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Νόµου 2503/1997, προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριάντα ηµερών από τη δηµοσίευσή της».

Στις αρχές Ιουνίου, κάτω από την πίεση και την κινητοποίηση των δημοτών και δεκάδων φορέων της πόλης, που συγκρότησαν, μάλιστα, Συντονιστικό Όργανο για το σκοπό αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς είχε πει ένα ομόφωνο «όχι» στη δρομολογούμενη ιδιωτική επένδυση. Tο ομόφωνο ψήφισμα είχε ως εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς είναι αντίθετο σε κάθε εγκατάσταση Μονάδας Διαχείρισης Απορριμμάτων, είτε οργανικών, είτε βιομάζας είτε σύμμεικτων, δεδομένου ότι η Κηφισιά, σύμφωνα με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Αττικής, ήδη φιλοξενεί Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων. Είναι επίσης αντίθετο με την απόφαση (124/2013) του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής να εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) που κατέθεσε η εταιρεία ΓΑΙΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ ΕΝΝΕΑ Ε.Π.Ε. για την κατασκευή στο ΒΙ.ΠΑ Κηφισιάς, στη θέση ‘‘Καλυφτάκι’’, Ο.Τ. 11 επί της οδού Θηβαΐδος, Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από καύση βιομάζας».

Προσφυγή κατά της απόφασης

Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο Κηφισιάς δεν εισακούστηκε από τον γενικό γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, ο οποίος από την άλλη πλευρά έλαβε υπόψη του μόνο τη θετική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Όπως τόνισε ο δήμαρχος Νίκος Χιωτάκης στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 26 Ιουνίου, ο Δήμος Κηφισιάς θα προσφύγει στον υπουργό Περιβάλλοντος κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, αλλά και στο Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να ακυρωθούν οριστικά τα επενδυτικά σχέδια για το εργοστάσιο βιομάζας στην Κηφισιά.

Οι συλλογικότητες των κατοίκων, όπως και επιστήμονες, που αντιδρούν στα σχέδια των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας, προβάλλουν μια σειρά θεμάτων με πολλά ερωτηματικά, σχετικά με τη φύση των δρομολογούμενων επενδύσεων. Κατ’ αρχάς, τα εργοστάσια αυτά δεν έχουν εξασφαλίσει τη βιομάζα – καύσιμο, παρά μόνον υπόσχονται ότι θα καλλιεργούνται εκτάσεις εκτός Αττικής.

Σοβαρά ερωτηματικά

Άραγε, υπάρχει πρόβλεψη ή μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τι θα συμβεί αν καλλιεργούνται τα συγκεκριμένα φυτικά είδη, σε εκτάσεις 800.000 στρεμμάτων και τι επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν από την αλλαγή χρήσεων γης σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια, με το διπλασιασμό των εκτάσεων ενεργειακών καλλιεργειών; Σήμερα η συνολική έκταση με «ενεργειακές καλλιέργειες», σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του Συνδέσμου Βιοκαυσίμων και Βιομάζας Ελλάδος (ΣΒΙΒΕ) είναι 700.000 στρέμματα.

Την τέφρα που θα παράγεται, κανείς δεν ξέρει πώς θα τη διαχειριστούν. Οι αέριοι ρύποι μεταφέρονται παντού και όπως υποστηρίζουν, «σε περίπτωση κατασκευής του εργοστασίου, οι επιπτώσεις θα αφορούν σε όλη την περιοχή, σε ακτίνα περίπου 5 χιλιομέτρων, μέχρι τη Λυκόβρυση, το Ολυμπιακό χωριό και τη Μεταμόρφωση». Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι έχει σκόπιμα επιλεγεί διαδικασία που ξεφεύγει από τον έλεγχο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία εξετάζει και αδειοδοτεί όλες τις μονάδες πάνω από 1 MW. Γιατί δεν υπάρχει σοβαρός επιστήμονας που θα δεχόταν αυτές τις περιβαλλοντικές μελέτες, που έχουν κατατεθεί.

Και αναρωτιούνται: Μέσα σε ένα εξάμηνο έχουμε 14 αιτήσεις για εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση βιομάζας στην Αττική, όταν στο τέλος του 2012 σε όλη την Ελλάδα λειτουργούσαν μόνο 10 μονάδες. Γιατί τόσες μονάδες μέσα στον πολεοδομικό ιστό της Αττικής, όταν οι πρώτες ύλες θα παράγονται αλλού;

Μήπως κρύβεται κάτι άλλο και οι μονάδες αυτές προορίζονται και για καύση σκουπιδιών στο μέλλον, που θα μπορούν με ένα νόμο, υπουργική απόφαση κ.λπ. να βαφτίζονται υπολείμματα φυτών, ροκανίδια ή ξύλα; Ποιος θα ελέγχει τελικά και με ποιους μηχανισμούς αν τηρούνται οι όροι των περιβαλλοντικών μελετών και οι μετρήσεις εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα;

Ρεπορτάζ: Γιώργος Κανελλόπουλος

http://www.amarysia.gr/kifisia/koinonia/51877-2013-06-28-07-31-00.html

Speak Your Mind