Προτάσεις του ΞΕΕ για την ανάπτυξη ιατρικού τουρισμού

 

medicaltourismΤις προτάσεις του για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας κατέθεσε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος στο υπ. Τουρισμού.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΞΕΕ Γ. Τσακίρη «πολλοί αναφέρονται στα δισ. ευρώ που παράγονται διεθνώς από τη δραστηριοποίηση του ιατρικού τουρισμού. Η διεκδίκηση όμως από την Ελλάδα έστω και ενός μικρού ποσοστού αυτής της δραστηριότητας είναι μία εξαιρετικά δύσκολη διαδικασία, ειδικά, για τη χώρα μας που σχεδιάζει και προγραμματίζει να εισέλθει σήμερα σε μία αγορά που λειτουργεί ήδη πολλά χρόνια και είναι εξαιρετικά ώριμη και ανεπτυγμένη». Ο κ. Τσακίρης επισημαίνει ότι απαιτείται σοβαρότητα και συνέπεια τις οποίες οφείλει να εξασφαλίσει και να διαφυλάξει η Πολιτεία. Επίσης τονίζει ότι έπειτα από επαφές που έγιναν με εκπροσώπους νοσηλευτικών ιδρυμάτων εξήχθη το συμπέρασμα ότι, με μικρές παρεμβάσεις, ιδιωτικά νοσηλευτήρια σε συγκεκριμένες περιοχές που υποστηρίζονται από κύρια καταλύματα υψηλού επιπέδου θα μπορούσαν να συνθέσουν ένα ανταγωνιστικό προϊόν ιατρικού τουρισμού. Σύμφωνα με το ΞΕΕ ο ιατρικός τουρισμός σε συνδυασμό με την προσβασιμότητα αποτελούν προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και του τουρισμού 3ης ηλικίας στην Ελλάδα. Οι προτάσεις του ΞΕΕ αφορούν μεταξύ άλλων τη δημιουργία στο υπ. Τουρισμού ή στον ΕΟΤ Διεύθυνσης για τον ιατρικό τουρισμό, τη δυνατότητα ενίσχυσης των δαπανών για την προσαρμογή και πιστοποίηση νοσηλευτηρίων με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας, την εφαρμογή μειωμένου ΦΠΑ για τους από το εξωτερικό προερχόμενους ασθενείς, την κινητροδότηση των νοσηλευτηρίων για δημιουργία πακέτων από κοινού με ξενοδοχεία, τη σύνταξη τυποποιημένων συμφωνητικών για τη νοσηλεία ξένων ασθενών στη γλώσσα τους και την υποχρεωτική έκδοση των λογαριασμών των νοσηλευτηρίων και στα αγγλικά.

ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind