Προωθείται η ιδιωτικοποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης

 

asterasΤην αποκρατικοποίηση του Αστέρα Βουλιαγμένης προωθεί η κυβέρνηση, καθώς με νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή τακτοποιεί θέματα κυριότητας επί των ακινήτων του Αστέρα, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στην αξιοποίησή του. Παράλληλα, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ρύθμιση που θεωρείται απαραίτητη για την αποκρατικοποίηση του ΟΔΙΕ και ειδικότερα του δικαιώματος διοργάνωσης και διεξαγωγής στοιχήματος επί ιπποδρομιών. Η ρύθμιση έχει στόχο να διασφαλίσει την εκμίσθωση του Ιπποδρομίου στον παραχωρησιούχο από την ΟΔΙΕ απευθείας και υπό τους όρους του σχετικού διαγωνισμού. Πέραν αυτών, στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ρύθμιση με την οποία προβλέπεται ότι η διενέργεια όλων των πληρωμών που αφορούν υποχρεώσεις όλων των φορέων της γενικής κυβέρνησης θα πραγματοποιείται από το Ενιαίο Σύστημα Πληρωμών, το οποίο θα δημιουργηθεί και θα λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής με σκοπό την πληρωμή όλων των προαναφερθέντων δαπανών της γενικής κυβέρνησης.

Επίσης, αλλαγή επέρχεται και στη σύνθεση του Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας (ΣΣΕ). Σύμφωνα με το νομοσχέδιο προστίθενται στη σύνθεση του υφισταμένου Συμβουλίου Συστημικής Ευστάθειας, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δεδομένου ότι η παρουσία τους είναι απαραίτητη λαμβανομένων υπόψη των θεμάτων που απασχολούν το ΣΣΕ. Παράλληλα, αναφέρεται ότι οι επιχορηγήσεις των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων θα εγκρίνονται από τον αρμόδιο υπουργό και όχι από τον υπουργό Οικονομικών.

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind