Προωθείται συνένωση όλων των λιμένων σε τέσσερα μεγάλα δίκτυα

 

LIMANI9Τη συνένωση των υφιστάμενων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και τη δημιουργία τεσσάρων Λιμενικών Δικτύων που θα έχουν τη μορφή ανωνύμων εταιρειών προβλέπει η νέα λιμενική πολιτική της κυβέρνησης, η οποία πρόκειται να νομοθετηθεί εντός του Ιανουαρίου.

Βάσει του σχεδιασμού στον ΟΛΠ, για παράδειγμα, θα γίνει αύξηση κεφαλαίου με εισφορά εις είδος από το Δημόσιο των περιουσιακών στοιχείων των λιμένων Λαυρίου, Ραφήνας και Ελευσίνας. Ετσι ο ΟΛΠ θα μετασχηματιστεί σε όμιλο επιχειρήσεων.

Με την κίνηση αυτή ΟΛΠ-ΟΛΘ αλλά και άλλα κομβικά λιμάνια αποκτούν πολύτιμη προίκα ενόψει και της διαδικασίας αξιοποίησής τους μέσω παραχωρήσεων. Αναπάντητο ωστόσο παραμένει το ερώτημα των αποτιμήσεων των νέων περιουσιακών στοιχείων που θα αποκτήσουν και ο τρόπος με τον οποίο θα ενοποιηθούν.

Με βάση τα όσα αναφέρονται προκύπτει ότι, στην περίπτωση του ΟΛΠ, για παράδειγμα, θα γίνει αύξηση κεφαλαίου με εισφορά εις είδος από το Δημόσιο των περιουσιακών στοιχείων των λιμένων Λαυρίου, Ραφήνας και Ελευσίνας. Ετσι, ο ΟΛΠ θα μετασχηματιστεί σε όμιλο επιχειρήσεων και κατά πάσα πιθανότητα το ποσοστό του Δημοσίου στην εισηγμένη θα αυξηθεί. Αυτό επισημαίνουν κύκλοι του υπουργείου Ναυτιλίας και της λιμενικής βιομηχανίας, επισημαίνοντας όμως ότι ακόμα το ζήτημα τελεί υπό διαμόρφωση.

Η εξέλιξη αυτή, εφόσον οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές, ενδέχεται να προσδώσει αξία στους ιδιώτες μετόχους ακόμα και αν το ποσοστό τους στον ενιαίο όμιλο μειωθεί από την αύξηση κεφαλαίου, αναφέρουν χρηματιστηριακές πηγές. Αναφέρουν δε προς επιβεβαίωση αυτού ότι εάν για παράδειγμα εισφερθούν οι λιμενικές Α.Ε. ως έχουν μαζί, δηλαδή με τις χερσαίες ζώνες που ελέγχουν, τότε το εν δυνάμει όφελος είναι μεγάλο, όπως για παράδειγμα από μια ανάπτυξη real estate στα εδάφη που ελέγχει το λιμάνι της Ραφήνας.

Οι νέες αυτές εταιρικές δομές, τα Λιμενικά Δίκτυα, θα λειτουργούν πάντοτε έναντι τρίτων ως «οικοπεδούχος» (landlord functions) εξ ονόματος του ελληνικού Δημοσίου, αφού σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο «οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα που περιλαμβάνονται στη Ζώνη Λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένα».

Σε πρώτη φάση, η κυβέρνηση διά του υπουργού Κωστή Μουσουρούλη δρομολογεί τη συνένωση των 12 Ανωνύμων Εταιρειών Οργανισμών Λιμένων σε μικρότερο αριθμό με γεωγραφικό κριτήριο και συγκεκριμένα τη δημιουργία του Αττικού Λιμενικού Δικτύου (Πειραιάς, Λαύριο, Ραφήνα, Ελευσίνα), του Δικτύου Λιμένων Βορείου Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Αλεξανδρούπολη), του Δικτύου Λιμένων Δυτικής Ελλάδας (Ηγουμενίτσα, Κέρκυρα, Πάτρα) και του Δικτύου Λιμένων Κρήτης (Ηράκλειο).

Αναλυτικότερα, κύκλοι του υπουργείου Ναυτιλίας αναφέρουν στην «Κ» για τα δίκτυα Αττικής και Β. Ελλάδας (όπου οι Οργανισμοί Λιμένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης είναι εισηγμένες στο Χ.Α. και αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μεγάλο μέρος της εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης) ότι με τη δημιουργία των δύο ομίλων επιδιώκεται ο ορθολογικότερος και οικονομικά αποδοτικότερος επιχειρησιακός και στρατηγικός σχεδιασμός, ώστε τα μη εισηγμένα λιμάνια να επωφεληθούν από τα κεφαλαιουχικά πλεονεκτήματα των εισηγμένων, αφού εμμέσως καθίστανται εισηγμένες εταιρείες, αφετέρου αποκτούν δραστηριότητες και λειτουργίες που σήμερα είτε ασκούνται μονοπωλιακά από τον ΟΛΠ και ΟΛΘ, είτε λειτουργούν ανταγωνιστικά εις βάρος των περιφερειακών μικρότερων λιμένων.

Ταυτόχρονα με τη λύση της δημιουργίας του δικτύου υπό μορφή ομίλου επιχειρήσεων, διατηρείται πλήρως η διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια που εξασφαλίζεται από τη συνέχιση λειτουργίας των Ανώνυμων Εταιρειών. Ο ειδικότερος ρόλος κάθε λιμανιού του ομίλου θα προβλεφθεί στο νέο επιχειρησιακό σχέδιο.

ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind