Πώς θα γίνεται η διαγραφή προστίμων στα αυθαίρετα

 

Εγκύκλιο που επιχειρεί να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα σχετικά με τη διαγραφή παλαιών προστίμων όταν ένα ακίνητο εντάσσεται στο νόμο για την τακτοποίηση, εξέδωσε χθες το ΥΠΕΚΑ. Το υπουργείο καθορίζει τη διαδικασία διαγραφής προστίμων που πρέπει να ακολουθήσουν οι ιδιοκτήτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση για την τακτοποίηση.

Η διαγραφή θα γίνεται μετά την ολοσχερή εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίμου που προβλέπει ο νόμος της τακτοποίηση και η αίτηση που θα υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης θα πρέπει να συνοδεύεται από τη βεβαίωση υπαγωγής στις διατάξεις του νόμου και υπεύθυνη δήλωση ότι τα πρόστιμα, των οποίων ζητείται η διαγραφή, αφορούν το ακίνητο, το οποίο έχει υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου.

Η υπηρεσία δόμησης θα ελέγχει τα στοιχεία κι εφόσον προκύπτει ότι οι καταγεγραμμένες αυθαίρετες κατασκευές έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 4014/2011, θα εκδίδει πράξη με την οποία θα ακυρώνει τον οικείο χρηματικό κατάλογο ή την πράξη επιβολής προστίμου.

RE+D Magazine 30-10-2012, 07:34

 

Speak Your Mind