Ρύπανση από τη μη σύννομη λειτουργία του σταθμού της ΔΕΗ στη Σύρο

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολαβεί από το 2001 επί αναφοράς πολιτών της Σύρου, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης που προκαλεί η λειτουργία του εκεί Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής [Α.Σ.Π.] της Δ.Ε.Η.
Ο Συνήγορος του Πολίτη εντόπισε ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και παράνομης διάθεσης των υγρών και στερεών αποβλήτων του Α.Σ.Π. και επεσήμανε μείζονα φαινόμενα κακοδιοίκησης, καθώς ο Σταθμός λειτούργησε επί δύο έτη (από το 2003 έως το 2005) χωρίς εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους, ενώ επί σειρά πολλών ετών δεν διέθετε άδεια για τη διάθεση των λυμάτων του.

1. Διοικητική Ανταπόκριση (ΔΕΗ Σύρου)

2. Πόρισμα (ΔΕΗ Σύρου)

3. Σύνοψη διαμεσολάβησης (ΔΕΗ Σύρου)

Speak Your Mind