Σε ΦΕΚ το χωροταξικό του τουρισμού

 

tourismΗ προώθηση της αειφόρου και ισόρροπης ανάπτυξης του τουρισμού της χώρας, σύμφωνα με τις φυσικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος, καθώς και η ενίσχυση πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης είναι, μεταξύ άλλων, οι βασικοί στόχοι του νέου ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τον τουρισμό.

Ο εθνικός χώρος με το νέο χωροταξικό κατατάσσεται στις εξής κατηγορίες περιοχών:

Αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές
Περιοχές ενδεικνυόμενες για την ανάπτυξη ειδικών – εναλλακτικών μορφών τουρισμού και Μητροπολιτικές περιοχές που ταυτίζονται με τα όρια εφαρμογής των Ρυθμιστικών Σχεδίων Αθήνας (πλην της Χωρικής Ενότητας Νησιωτικής Αττικής) και Θεσσαλονίκης. Ειδικότερα, με το νέο χωροταξικό, προωθείται η δημιουργία τουριστικών καταλυμάτων υψηλότερου αριθμού αστέρων και δίνονται κίνητρα για αναβάθμιση υφισταμένων τουριστικών καταλυμάτων σε 4 και 5 αστέρων.

Για τις αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές προβλέπεται περιορισμός της κατασκευής νέων καταλυμάτων σε κατηγορίες 4 και 5 αστέρων. Η αρτιότητα σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές αυξάνεται σε είκοσι (20) στρέμματα ενώ θεσπίζεται μέγιστη πυκνότητα 8 και 9 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων, αντιστοίχως.

Στις αναπτυσσόμενες περιοχές η αρτιότητα σε εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών περιοχές αυξάνεται σε είκοσι στα 10 ή 15 στρέμματα από τα 8, και θεσπίζεται μέγιστη πυκνότητα 8, 9 και 10 κλινών/στρέμμα για ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων, αντιστοίχως.

Για νέα ξενοδοχεία, εντός σχεδίου ή οικισμού, επιτρέπεται μόνο η ανέγερση μονάδων τριών, τεσσάρων και πέντε αστέρων και μέχρι 100 κλίνες συνολικά.

Για τα υπόλοιπα ακατοίκητα νησιά και τις βραχονησίδες άνω των 300 στρεμμάτων επιτρέπεται αποκλειστικά η δημιουργία οργανωμένων υποδοχέων τουριστικών δραστηριοτήτων πρότυπου χαρακτήρα.

Κρουαζιέρα
Στο νέο χωροταξικό προβλέπεται η δημιουργία εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας (ports of call) στις εξής περιοχές: Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κατάκολο, Ρόδος, Βόλος, Καβάλα, Κως, Πάτμος, Πύλος, Μύκονος, Σαντορίνη, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κρήτη.
Ειδικά για την περίπτωση της Αττικής προβλέπεται διερεύνηση της δυνατότητας δημιουργίας εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης επιβατών κρουαζιέρας στον Πειραιά, στην ευρύτερη περιοχή του Φαληρικού Όρμου και στο Λαύριο.

Καταδυτικός τουρισμός και υποβρύχια μουσεία
Καταδυτικά πάρκα πρόκειται να αναπτυχθούν σε περιοχές που διαθέτουν τους απαιτούμενους πόρους, όπως υποθαλάσσιους γεωλογικούς σχηματισμούς και είναι πλούσια σε ιχθυοπανίδα ή επιδεχόμενα αναβάθμισης σε αριθμό και μέγεθος ειδών με κατάλληλα μέτρα, ναυάγια, ενάλιες αρχαιότητες, στοιχεία ιδιαίτερης τεχνητής μορφολογίας κλπ.

Γκολφ
Στόχος του νέου χωροταξικού όσον αφορά τις μονάδες με γήπεδα γκολφ, μπορούν πλέον να χωροθετούνται στις περιοχές αστικών κέντρων ή/και κύριων τουριστικών προορισμών όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, ο Βόλος, τα Ιωάννινα, η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Ζάκυνθος και η Κως, ενώ μπορούν επίσης να χωροθετηθούν στις περιφερειακές ενότητες Ηλείας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής, Αχαΐας, Αργολίδας, Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας και Κεφαλονιάς.

Εγκαταλελειμμένοι οικισμοί
Οι εγκαταλελειμμένοι οικισμοί της χώρας, συνήθως χωριά, εντάσσονται στην ίδια κατηγορία με τους παραδοσιακούς οικισμούς, ώστε σε περίπτωση τουριστικών αναπτύξεων να ισχύουν ειδικοί μορφολογικοί και άλλοι όροι προστασίας. Προωθείται επίσης η αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων ορεινών οικισμών που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, με τη μετατροπή κτιρίων σε καταλύματα ή και με νέες μεγαλύτερου μεγέθους επενδύσεις με αύξηση μέχρι και 20% της υφισταμένης δομημένης επιφάνειας, με παράλληλα κίνητρα είτε προς τους σημερινούς ιδιοκτήτες είτε προς ενδιαφερόμενους επενδυτές.

Περιοχές δικτύου Natura 2000
Στην περίπτωση έργων και δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000, η περιβαλλοντική αδειοδότηση εξακολουθεί να διενεργείται με βάση τις σχετικές προβλέψεις των ειδικότερων προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων προστασίας, ενώ ο συντελεστής δόμησης όταν εμπίπτουν σε προστατευόμενες περιοχές δεν μπορεί να υπερβαίνει το 0,05, ενώ προβλέπεται επίσης ειδικό τέλος υπέρ των Φορέων Διαχείρισης.

Αγροτουρισμός- Οινοτουρισμός
Ενισχύεται ως νέα ειδική κατηγορία ειδικών μορφών τουρισμού ο αγροτουρισμός και ο οινοτουρισμός, ενώ γενικά προωθείται η οργάνωση περιοχών της χώρας σε δίκτυα φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, με έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών τοπικών αγαθών.

RE+D Magazine

ΦΕΚ 3155:12.12.2013 (Χωροταξικό Τουρισμού)

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=29525

Speak Your Mind