Σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας μπορούν να εξασφαλίσουν οι ΑΠΕ

 

Μπορεί η προστασία των πιο σημαντικών οικοτόπων να δημιουργήσει σημαντικό αριθμό θέσεων εργασίας; Οπως υπολογίζουν πρόσφατες ευρωπαϊκές μελέτες, τα οικονομικά οφέλη μόνο από την επισκεψιμότητα του δικτύου Natura 2000 αποφέρει 50 – 85 δισ. ευρώ ανά έτος, στηρίζοντας άμεσα και έμμεσα 4,5 ώς 8 εκατ. θέσεις πλήρους απασχόλησης σε όλη την Ε. Ε. «Πλούσια» για την αντιμετώπιση της ανεργίας στην Ελλάδα θα μπορούσαν να είναι τα οφέλη από τη σταδιακή ανάπτυξη των ΑΠΕ, την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και τη στροφή ενός μέρους των «παραδοσιακών» καλλιεργητών στη βιολογική γεωργία.

Οι δυνατότητες των προστατευόμενων περιοχών στην ενίσχυση της απασχόλησης είναι το θέμα ημερίδας που διοργανώνουν τη Δευτέρα οι Οικολόγοι Πράσινοι στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Οι Οικολόγοι επικαλούνται σειρά ευρωπαϊκών μελετών για να υποστηρίξουν την ανάγκη ενός «πράσινου» New Deal για την Ελλάδα: για παράδειγμα, από μελέτες για τα οικονομικά των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας προκύπτει ότι το 16,8% των ευρωπαϊκών θέσεων εργασίας σήμερα έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τη διατήρηση των φυσικών πόρων, ενώ το 7% (14,6 εκατ. θέσεις εργασίας) στην Ε.Ε. εξαρτάται απευθείας από τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Τα οφέλη από τις θαλάσσιες περιοχές Natura εκτιμώνται στα 1,4 ως 1,5 εκατ. ευρώ ανά έτος, ποσό που μπορεί να ανέβει στα 6 εκατ. ευρώ ετησίως αν το 20% αυτών προστατευθεί συστηματικά.

Οσον αφορά την Ελλάδα, εκτιμάται ότι πέντε «πράσινα» πεδία μπορούν να συνεισφέρουν στην απασχόληση: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια (μέχρι 33.000 θέσεις ετησίως έως το 2020), βιολογική γεωργία (10-20.000 θέσεις εργασίας, αν το 20% των καλλιεργειών μετατραπούν σε βιολογικές), διαχείριση απορριμμάτων (περί τις 11.000 νέες θέσεις για επενδύσεις 275 εκατ. ευρώ ετησίως) και διαχείριση των περιοχών Natura (αν αναπτυχθεί ένα στοιχειώδες σύστημα προστασίας).

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind