Σοβαρά προβλήματα ρύπανσης από τη μη σύννομη λειτουργία του σταθμού της Δ.Ε.Η. στη Σύρο.

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολαβεί από το 2001 για τα σοβαρά προβλήματα ρύπανσης που προκαλεί η λειτουργία του Αυτόνομου Σταθμού Παραγωγής [Α.Σ.Π.] της Δ.Ε.Η. στη Σύρο.

 

 

Σύνοψη Διαμεσολάβησης (ΔΕΗ Σύρου)

Speak Your Mind