Στα δικαστήρια τα αυθαίρετα

 

afthairetaΣτα δικαστήρια φαίνεται οτι θα τρέχουν οι χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων οι οποίοι “τακτοποίησαν” πληρώνοντας τα σχετικά πρόστιμα με βάσει τα όσα προέβλεπε ο νόμος Ν. 4014/2011 τα ακίνητα τους σε περίπτωση καταγγελίας.

Σύμφωνα με δικαστικούς κύκλους, τα αυθαίρετα διατρέχουν τον κίνδυνο να ακυρωθεί η “τακτοποίηση” τους μετά τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης από το ΣτΕ (αναμένεται μέσα στο καλοκαίρι), εαν γίνει προσφυγή στην δικαιοσύνη.

Η προσφυγή κατά του αυθαιρέτου θα γίνει δεκτή από τα δικαστήρια, εφόσον πραγματοποιηθεί «εντός εύλογου χρονικού διαστήματος», το οποίο όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει το έτος. Πάντως, σε κάθε περίπτωση «ο εύλογος αυτός χρόνος» θα κριθεί από τα δικαστήρια. Ο χρονικός αυτός περιορισμός παρατείνεται «κατά περίπτωση» για όσους απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό ή είναι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού.

Επιπλέον, όλες οι εκκρεμείς προσφυγές που υπάρχουν στο ΣτΕ και στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, κατά του επίμαχου νόμου 4014/2011 αναγκαστικά θα γίνουν δεκτές, αφού ο νόμος κρίθηκε ήδη από το ΣτΕ αντίθετος στην παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Συντάγματος.

Οι ίδιοι κύκλοι τόνιζαν ότι από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης του ΣτΕ και μετά επηρεάζονται όλες οι εκκρεμείς στις Πολεοδομίες, προς διευθέτηση, υποθέσεις νομιμοποίησης καθώς και σε όσες μεταβιβάσεις ακινήτων έγιναν μετά τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων.

Υπενθυμίζεται ότι όταν κρίθηκε αντισυνταγματική η μεταφορά συντελεστή δόμησης, επί μια δεκαετία και πλέον, η Πολιτεία αναγκαζόταν μετά την έκδοση σχετικών δικαστικών αποφάσεων να ανακαλέσει τίτλους μεταφοράς συντελεστή δόμησης, ενώ οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες (δηλαδή όσοι είχαν κάνει τη μεταφορά συντελεστή δόμησης) στη συνέχεια διεκδικούσαν, μέσω της Δικαιοσύνης αποζημιώσεις από το Δημόσιο.

Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει με τον νέο νόμο που προωθεί το ΥΠΕΚΑ ο οποίος κατηγοριοποιεί τις αυθαίρετες κατασκευές και κυρίως αυτές που βρίσκονται σε κτήρια που διαθέτουν άδεια ανάλογα με το βαθμό αυθαιρεσίας καθώς σύμφωνα με τον ΝΟΚ δεν απαιτείται πλέον η έκδοση αδείας για αρκετές από αυτές.

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=27162

Speak Your Mind