Συνέδριο “Περιβάλλον και Ανάπτυξη” από το ΤΕΕ 12-14 Δεκεμβρίου

 

Συνέδριο με θέμα: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» με στόχο τη διαμόρφωση βιώσιμων περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά προτάσεων για το νέο μοντέλο εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, διοργανώνει 12 – 14 Δεκεμβρίου 2012, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Σκοπός του τριήμερου συνεδρίου –που θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ευγενίδου (Λ. Συγγρού 387 Π. Φάληρο)- είναι η παρουσίαση αναπτυξιακών προτάσεων, που θα οδηγήσουν σε μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη την εθνική μας οικονομία, με έμφαση σε τομείς στους οποίους η χώρα μας έχει συγκριτικό πλεονέκτημα και μπορεί να δημιουργήσει προϊόντα/υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας με την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της. Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού αυτού, έχει συσταθεί Επιτροπή Υποστήριξης της Διοργάνωσης με συμμετοχή 20 και πλέον φορέων του τεχνικού κόσμου, εργασιακούς/κλαδικούς φορείς, φορείς επιχειρήσεων προστασίας περιβάλλοντος, φορείς επιστημονικού/ακαδημαϊκού αντικειμένου, καθώς και κλαδικούς συλλόγους μηχανικών. Οι φορείς θα προτείνουν και την διενέργεια- παράλληλων με το συνέδριο- εργαστηρίων.

Θεματικές ενότητες:

-Τεχνικοί τομείς και δυνατότητες ανάπτυξης στους τομείς του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας (δυναμικό της Ελλάδας, τεχνολογίες, πρότυπα)
-Ο ρόλος του κράτους στη διαμόρφωση εργαλείων επιτάχυνσης ολοκληρωμένης αναπτυξιακής περιβαλλοντικής πολιτικής
-Οι αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές στους τομείς του περιβάλλοντος και της καθαρής ενέργειας.
-Περιφερειακή ανάπτυξη -Ειδικότερα περιβαλλοντικά και θέματα καθαρής ενέργειας που αφορούν στην ανάπτυξη στην Περιφέρεια.

http://www.econews.gr/2012/11/12/synedrio-perivallo-anaptyxi-tee-2012/

Speak Your Mind