Σύσταση θυγατρικής για τη μίσθωση του λιμένα Βουλιαγμένης

 

Στη σύσταση θυγατρικής εταιρείας, με σκοπό τη μακροχρόνια μίσθωση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα)

Βουλιαγμένης, καθώς και την υλοποίηση προγράμματος εκσυχρονισμού των εγκαταστάσεων του, ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ προς τις αρμόδιες χρηματιστηριακές Αρχές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η σύσταση της νέας θυγατρικής εταιρείας, με την επωνυμία Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ, πραγματοποιήθηκε λόγω της κατακύρωσης στην Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, ως οριστικής αναδόχου, της μακροχρόνιας μίσθωσης του τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης κατόπιν σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Η Αστήρ Παλάς Βουλιαγμένης ΑΞΕ, στα πλαίσια της υποχρέωσης δημοσιοποίησης σημαντικών πληροφοριών κατά το Ν. 3340/2005 και την Απόφαση ΕΚ 3/347/2005, ενημερώνει ότι συστήθηκε θυγατρική της ΑΕΑΣ με την επωνυμία “Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ”, συνεπεία της κατακύρωσης στην εταιρεία, ως οριστικής αναδόχου της μακροχρόνιας μίσθωσης του τουριστικού Λιμένα Βουλιαγμένης κατόπιν σχετικού πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Σκοπός της εταιρείας που συστάθηκε είναι η ευθύνη για τη μακροχρόνια μίσθωση και εκμετάλλευση του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνα) Βουλιαγμένης, καθώς και η υλοποίηση προγράμματος εκσυχρονισμού των εγκαταστάσεων του.

http://traveldailynews.gr/news/article/54183

Speak Your Mind