Σύστημα προστασίας ακτών και παραλιών ξενοδοχείων

 

Ένα σημαντικό και σχετικό με τα ξενοδοχεία ζήτημα είναι η προστασία των παραλιών τους από τη θαλάσσια διάβρωση, καθώς είναι συχνό φαινόμενο η υφαρπαγή, από τα κύματα, της άμμου των παραλιών. Η εταιρεία GESHELLAS ΕΠΕ προσφέρει ένα σύστημα προστασίας, το οποίο δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και το οποίο εντάσσεται πλήρως στο σύστημα του βυθού. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε μια τέτοια κατασκευή σε ξενοδοχείο της Πάφου.

Το πρόβλημα και οι λύσεις
Οι υψηλοί κυματισμοί στις παράκτιες ζώνες δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις ακτές, παρασύροντας την άμμο και τις κροκάλες, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται οι παραλίες.

Από τις αρχές της δεκαετίας του ’50, τα γεωυφάσματα άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε νέες και πρωτότυπες λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα χερσαίων και παράκτιων μηχανικών-υδραυλικών εφαρμογών, ξεκινώντας με τη χρήση των γεωϋφασμάτων σε υδραυλικές υποδομές για την αντιμετώπιση των μεγάλων καταστροφών που προκαλούσαν οι συχνές ισχυρές καταιγίδες στις εκτεθειμένες περιοχές της παράκτιας ζώνης στην Ολλανδία. Στις συμβατικές μεθόδους για τη κατασκευή αναχωμάτων, κρηπιδωμάτων και κυματοθραυστών χρησιμοποιούνταν πέτρες και αδρανή υλικά, η εκσκαφή και μεταφορά των οποίων ανέβαζε σημαντικά το κόστος των έργων. Το πιο σύνηθες υλικό κατασκευής των τεχνητών υφάλων, μέχρι σήμερα, είναι οι τσιμεντένιοι ογκόλιθοι ή οι βράχοι, οι οποίοι τοποθετούνται στις καθορισμένες περιοχές στο θαλάσσιο βυθό.

Για να είναι δυνατή η εναλλακτική χρήση των φυσικών υλικών των θαλάσσιων περιοχών, έπρεπε να σχεδιαστεί ένα προϊόν, που θα μπορούσε να αξιοποιήσει αυτά τα υλικά. Τα φυσικά υλικά της παράκτιας ζώνης είναι κυρίως άμμος και άλλα χαλαρά υλικά και στις περισσότερες περιπτώσεις έργων πρέπει, ούτως ή άλλως, να γίνουν εκσκαφές για να δημιουργηθεί χώρος για τις θεμελιώσεις. Λόγω της χαμηλής συνεκτικότητάς τους, τα προϊόντα εκσκαφής θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μόνον εάν ήταν δυνατή η “συσκευασία” τους μέσα σε πιο συνεκτικές δομές. Η απάντηση σε αυτό το πρόβλημα ήταν ένα απόλυτα φιλικό προς το θαλάσσιο περιβάλλον σύστημα, αποτελούμενο από γεωσωλήνες (geotubes).

Οι γεωσωλήνες κατασκευάζονται από υφαντά γεωσυνθετικά υλικά μηχανικής πλέξης. Με τη χρήση αυτών των υφαντών γεωϋφασμάτων πολυπροπυλενίου ή πολυεστέρα, συνεκτικά και μη συνεκτικά υλικά μπορούν να “συσκευαστούν” και να χρησιμοποιηθούν σαν πυρήνας ή δομικό υλικό στην κατασκευή παράκτιων έργων, όπως προβλήτες, αναχώματα κ.λπ.

Κατασκευάζονται στην επιθυμητή, για κάθε έργο, διάμετρο και μήκος και με ειδικά προσαρμοσμένα “μανίκια” στην επιφάνειά τους για το γέμισμά τους με άμμο. Η διάμετρός τους κυμαίνεται συνήθως μεταξύ ενός και πέντε μέτρων (1μ-5μ), ενώ θα πρέπει να υπολογίζεται ότι γεμίζεται μόνο το 60-80% της συνολικής χωρητικότητας. Τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας, στο επιθυμητό βάθος και θέση, αφού προηγηθεί έμπηξη πασσάλων ή γραμμών οδηγών.

Η πλήρωση των γεωσωλήνων γίνεται με υδαρή άμμο με απ’ευθείας άντληση από τον πυθμένα, ή από άλλο χώρο αποθήκευσής της, μέσα στο γεωσωλήνα με ειδικό σύστημα άντλησης. Οι πόροι του υφαντού γεωυφάσματος του γεωσωλήνα επιτρέπουν την έξοδο του νερού του μίγματος της άμμου με μεγάλη ταχύτητα, ενώ μέσα  στο γεωσωλήνα παραμένει η άμμος σε μεγάλο βαθμό ξήρανσης.

Αφού ολοκληρωθεί το σταδιακό γέμισμά τους με βυθοκόρημα και μετά την αποβολή του νερού μέσα από τους πόρους του γεωυφάσματος, ο γεωσωλήνας παίρνει το τελικό ελλειπτικό του σχήμα. Με τη μέθοδο αυτή μπορούν να κατασκευαστούν ύφαλοι και έξαλοι κυματοθραύστες, πυρήνες αναχωμάτων ή βάσεις για προβλήτες στα αβαθή νερά και σκελετοί τεχνητών νησίδων.

Τα πλεονεκτήματα της βέλτιστης μεθόδου
Σημαντικές είναι οι εφαρμογές των γεωσωλήνων σε έργα προστασίας της ακτής από τη διάβρωση, σε έργα τεχνητής προσάμμωσης (ύφαλοι κυματοθραύστες), καθώς και στη δημιουργία τεχνητών νησίδων. Σε λιμενικές εκσκαφές προσφέρουν έναν ιδανικό τρόπο διάθεσης των βυθοκορημάτων εκσκαφής, “συσκευάζοντάς” τα μέσα σε γεωσωλήνες, οι οποίοι μπορούν να τοποθετηθούν στον πυρήνα νέων κρηπιδωμάτων ή σε επεκτάσεις υφιστάμενων.

Με την παραπάνω μέθοδο, διασφαλίζεται ότι όλο το έργο γίνεται με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και υλικά, χωρίς να δημιουργείται περιβαλλοντική όχληση (θόρυβος, ογκώδη μηχανήματα στην ακτή κ.λπ.).

Συγκεκριμένα, τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι οι γεωσωλήνες:

Κατασκευάζονται από ουδέτερες πρώτες ύλες που δεν επιδρούν στη χλωρίδα ή την πανίδα του φυσικού οικοσυστήματος.
Προσφέρουν σταθερότητα στο έργο ακόμη και κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
Ενσωματώνονται πλήρως στο περιβάλλον του θαλάσσιου πυθμένα μερικές μόλις ημέρες μετά την τοποθέτηση και πλήρωσή τους.
Τοποθετημένοι ως ύφαλοι κυματοθραύστες, επιτυγχάνουν την αποτελεσματική προστασία της παραλίας από την απάμμωση, αφού εκτονωμένο πάνω σε αυτούς το κύμα χάνει την ικανότητα να παρασύρει την άμμο στα ανοιχτά. Σαν αποτέλεσμα, η άμμος παγιδεύεται στον ενδιάμεσο χώρο μεταξύ γεωσωλήνα και ακτογραμμής.
Αξιοποιούν προϊόντα εκσκαφής π.χ. βυθοκορήματα λιμένων.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό λιμανιών, το υλικό του γεωσωλήνα εμποδίζει τη διαφυγή βλαβερών ουσιών των βυθοκορημάτων, π.χ. βαρέα μέταλλα, στο άμεσο ή έμμεσο φυσικό περιβάλλον.
Είναι ανθεκτικοί στην υπεριώδη ακτινοβολία και έχουν μεγάλο χρόνο ζωής (θεωρητικά 200 χρόνια).
Προσφέρουν αισθητικά αποδεκτές λύσεις.
Δεν είναι μόνιμη κατασκευή αφού, σε περίπτωση που αποδειχθεί άστοχη η θέση επιλογής ή για κάποιο λόγο πρέπει να μετακινηθεί/ακυρωθεί το σύστημα του τεχνητού υφάλου, οι γεωσωλήνες ανοίγονται, αδειάζουν και το όλο σύστημα απομακρύνεται χωρίς καμιά απολύτως όχληση του φυσικού οικοσυστήματος.
Έχουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος και επιτυγχάνουν πολύ υψηλότερες αποδόσεις επένδυσης συγκριτικά με την παραδοσιακή μέθοδο των ογκόλιθων και βράχων.
Έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα όπου έχουν κατασκευασθεί, όπως στις ΗΠΑ, Κύπρο, Ολλανδία, Μεξικό, Τουρκία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.ά.

Ο κ. Γρηγόρης Αντωνόπουλος είναι μηχανολόγος μηχανικός ΕΜΠ.

http://traveldailynews.gr/columns/article/2431

Speak Your Mind