ΤΑΙΠΕΔ: Επιτάχυνση αποκρατικοποιήσεων με warrants και βιβλία προσφορών

 

taipedΣημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ, προωθεί η κυβέρνηση με ρυθμίσεις που κατέθεσε στη Βουλή.

Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα στο Ταμείο να εκδίδει ανταλλάξιμους τίτλους (ανταλλάξιμες ομολογίες και warrants) καθώς και να συνεργάζεται με χρηματιστηριακές εταιρείες. Χρηματιστηριακές και τράπεζες μπορούν να ανοίγουν βιβλίο προσφορών για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ώστε να πωλούν μετοχές εισηγμένων εταιρειών που αποκρατικοποιούνται ενώ δίνεται η δυνατότητα στο ΤΑΙΠΕΔ να αποδέχεται δημόσιες προτάσεις.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ρύθμιση: «Το Ταμείο μπορεί να «αναθέτει σε πιστωτικά ιδρύματα ή ΕΠΕΥ να ανοίξουν βιβλίο, στο οποίο να δέχονται προσφορές από επενδυτές και μέσω αυτού να εξεύρουν αγοραστές για τις πωλούμενες μετοχές. Η μεθοδολογία αυτή προσφέρεται για την πώληση πακέτων μετοχών και έχει χρησιμοποιηθεί με επιτυχία τόσο σε αποκρατικοποιήσεις όσο και σε πωλήσεις από ιδιώτες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό».

Για την επιτάχυνση των διαγωνισμών ακινήτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων στο σχέδιο νόμου προβλέπεται πως «ο προσυμβατικός έλεγχος μπορεί να ασκείται συνολικά για κατηγορία συμβάσεων εφόσον υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο τύπος της σύμβασης και η διαδικασία εξεύρεσης αντισυμβαλλομένου από την έναρξη της διαδικασίας αυτής μέχρι και τον ορισμό των υποψηφίων αντισυμβαλλομένων.

Στην περίπτωση αυτή απαιτείται προσυμβατικός έλεγχος κατ’ ιδίαν σύμβασης μόνο στο μέτρο που υπάρξει απόκλιση από τον τύπο της σύμβασης ή της διαδικασίας που έχουν υποβληθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο.».

Το κατώτερο ύψος σύμβασης για την οποία πρέπει να υπάρξει έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο αυξάνεται από τα 500.000 στο 1.000.000 ευρώ. Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται πως από τις ήδη διενεργηθείσες συναλλαγές, μόνο 3 ανέρχονται σε ύψος χαμηλότερο του 1.000.000 ευρώ, και συνέβη και οι τρεις να είναι κάτω από το όριο των 500.000 ευρώ (άρα πάλι δεν υπήρξε προσυμβατικός έλεγχος).

Σχετικά με τα υπόλοιπα ακίνητα που έχουν μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με τις υπάρχουσες προεκτιμήσεις για την αξία τους, «υπάρχουν περί τα 60 ακίνητα που εμπίπτουν σε αυτό το εύρος τιμών μεταξύ 500.000 και 1.000.000 ευρώ, ενώ από το ευρύτερο σύνολο των 3.000 ακινήτων που έχουν προεπιλεγεί για αξιοποίηση και θα μεταφερθούν στο ΤΑΙΠΕΔ είναι περί τα 400. Ο τελικός αριθμός μπορεί να είναι μικρότερος σε περίπτωση που κάποια από τα ανωτέρω ακίνητα αξιοποιηθούν ως σύνολο ακινήτων μαζί (cluster)».

RE+D Magazine

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=29597

Speak Your Mind