Τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία μιας στάσης για μεγάλες επενδύσεις

 

investmentsΟκτώ μήνες μετά τη θέσπισή της με τον αναπτυξιακό νόμο τίθεται σε λειτουργία η κεντρική αδειοδοτική αρχή για τις στρατηγικές επενδύσεις. Η νέα αδειοδοτική αρχή έχει τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop) και για τον λόγο αυτό έχει στελεχωθεί από υπαλλήλους των συναρμόδιων υπουργείων. Σε λειτουργία τίθεται η κεντρική αδειοδοτική αρχή για τις στρατηγικές επενδύσεις οκτώ μήνες μετά τη θέσπισή της με τον αναπτυξιακό νόμο 4146/2013. Η νέα αδειοδοτική αρχή έχει τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας μιας στάσης (one stop shop) και για τον λόγο αυτό έχει στελεχωθεί από υπαλλήλους των συναρμόδιων υπουργείων. Σε εκκρεμότητα, πάντως, παραμένει ακόμη η έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος για την πιστοποίηση ιδιωτικών φορέων, όπως οι τράπεζες, στις οποίες μπορεί να ανατίθεται ο έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων που θα υπάγονται στον αναπτυξιακό νόμο.

Η διοικητική δομή της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων έχει ως εξής: • Διεύθυνση Αναπτυξιακής Στρατηγικής που περιλαμβάνει τα τμήματα: α) Οργάνωσης Αναπτυξιακής Στρατηγικής με αντικείμενο τον συντονισμό της αδειοδοτικής διαδικασίας των στρατηγικών επενδύσεων και τη χάραξη εθνικής στρατηγικής επενδυτικής πολιτικής. β) Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ) και γ) Δημοσίων Επενδύσεων με αρμοδιότητα την υλοποίηση συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που έχουν τη μορφή στρατηγικών επενδύσεων. • Διεύθυνση Αδειοδοτήσεων με τα τμήματα Πολεοδομίας, Περιβαλλοντικών Ορων, Δασών, Αιγιαλού και Παραλίας και Αρχαιολογικών Αδειών με αρμοδιότητα την έκδοση των αδειών δόμησης και κατεδάφισης, την προώθηση και έκδοση των λοιπών απαιτουμένων αδειών για τη λειτουργία Στρατηγικών Επενδύσεων.

Σε συνάντηση που πραγματοποίησε χθες ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης Νότης Μηταράκης με στελέχη της νεοσύστατης αρχής, καθώς και με εκπροσώπους του Invest in Greece χαρακτήρισε επανάσταση για τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης την κεντρική αδειοδοτική αρχή και επεσήμανε: «Η συγκέντρωση αρμοδιοτήτων σε μια ενιαία Γενική Διεύθυνση θα συμβάλει καθοριστικά στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και της σύγχυσης των αρμοδιοτήτων καθώς και στην άρση των εμποδίων και των αντικινήτρων για τους επενδυτές. Η λειτουργία της συνιστά επίσης μια καινοτομία, που θα καταστήσει το επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα μας πιο φιλικό και ελκυστικό για τις μεγάλες επενδύσεις που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία αλλά και η κοινωνία για να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ανεργίας. Το χρόνιο πρόβλημα της γραφειοκρατίας δεν καταπολεμιέται με ευχολόγια αλλά με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και δράσεις όπως αυτή».

Δ.Μ.

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind