Τέταρτη παράταση για την «τακτοποίηση» των γεωτρήσεων

 

geotrisewnΣτην τέταρτη παράταση για την τακτοποίηση των γεωτρήσεων προχώρησε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση (190255/10-5-2013), η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η νέα προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2014.

Έτσι, μέσα στους επόμενους οκτώ μήνες, όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας χρήσης νερού για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού. Όσοι κάνουν χρήση νερού μετά την 20.12.2005 και προϋφίστανται της 16.6.2011, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια, υποχρεούνται να ζητήσουν την έκδοση άδειας, έως τις 15 Ιανουαρίου 2014.

Η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, με την απογραφή των υδρογεωτρήσεων κάθε χρήσης, στα υπόγεια υδατικά συστήματα της χώρας και τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Υδρογεωτρήσεων, έργο το οποίο αρχίζει να υλοποιείται εντός του Μαΐου, επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα διαδικασία για τη χορήγηση αδειών με το ελάχιστο δυνατό κόστος για τους δικαιούχους – χρήστες.

Τράτσα Μάχη

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=512819

Speak Your Mind