Τα σχέδια αξιοποίησης των τουριστικών και ολυμπιακών ακινήτων από την ΕΤΑΔ

 

lgatΗ έναρξη διαδικασιών αξιοποίησης τουριστικών, αστικών, ολυμπιακών και αγροτικών ακινήτων βρίσκεται στα άμεσα σχέδια της διοίκησης της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσίου, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Γρηγόρη Δούνη.

Στα προς αξιοποίηση ολυμπιακά ακίνητα για την εταιρεία με τη διαδικασία της μακροχρόνιας μίσθωσης περιλαμβάνεται το Ιππικό Κέντρο στο Μαρκόπουλο. Η διοίκηση της ΕΤΑΔ έχει καταλήξει στην απόφαση, πριν από την έναρξη της όποιας διαγωνιστικής διαδικασίας για το εν λόγω ακίνητο, να προηγηθεί έρευνα αγοράς επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο καλύπτει έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της έκτασης περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Τα τουριστικά ακίνητα για τα οποία θα προχωρήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες μακροχρόνιας εκμίσθωσής τους μέσα στο έτος είναι τα Ξενία Χίου και Κύθνου, η πλαζ της Βουλιαγμένης και το εστιατόριο της Ακτής Αρβανιτιάς.

Για τα δημόσια αστικά ακίνητα που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΑΔ, ο διευθύνων σύμβουλος αναφέρει ότι θα πραγματοποιηθούν διαγωνισμοί για δύο κεντρικά υπόγεια πάρκινγκ της Αθήνας και αρκετά διαμερίσματα και καταστήματα.

Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα της ΕΤΑΔ για το 2011, ο κ. Δούνης επισημαίνει ότι το σύνολο των ζημιών, ύψους 42 εκατ. ευρώ, που παρουσιάζει η εταιρεία οφείλεται στην υποτίμηση της αξίας των ακινήτων που διαχειρίζεται και όχι στην υστέρηση των εσόδων της έναντι των εξόδων. Επίσης, σημειώνει ότι σε επίπεδο μεικτών κερδών η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη της τάξης των 35 εκατ. ευρώ, ενώ σε επίπεδο ΕΒΙΤDA σύμφωνα με τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα φθάνει τα 17 εκατ.

Ωστόσο, τονίζει ότι η ΕΤΑΔ είναι υποχρεωμένη να δημοσιεύει τις οικονομικές καταστάσεις της σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα οποία επιβάλλουν την ετήσια αποτίμηση σε εύλογη αξία των ακινήτων της. Για το 2011 επισημαίνει ότι η αξία του συνόλου των ακινήτων της εταιρείας μειώθηκε κατά 58 εκατ. ευρώ, δηλαδή από 592 εκατ. ευρώ σε 534 εκατ. ευρώ.

Η μείωση της αξίας των ακινήτων, εξηγεί, οφείλεται στη γενικότερη πτωτική πορεία των τιμών της αγοράς των ακινήτων κατά το 2011, υποστηρίζοντας ότι ανάλογες ήταν οι ζημίες που κατέγραψαν και οι περισσότερες εταιρείες του κλάδου που ασχολούνται με τη διαχείριση ακινήτων.

Για το 2013 σημειώνει ότι σχεδιάζεται η ανάπτυξη πλατφόρμας που θα παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής προώθησης των ακινήτων και διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών. Στόχος είναι από αυτήν τη διαδικασία η προσέλκυση και Ευρωπαίων μεσιτών, ιδίως για τα αστικά ακίνητα που σχεδιάζεται να βγουν προς πώληση, δεδομένου ότι η ελληνική αγορά είναι περιορισμένη, καταλήγει ο κ. Δούνης.

Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

Πηγή: Η Καθημερινή

Speak Your Mind