Φορολόγηση εκτάσεων που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες

 

O Συνήγορος του Πολίτη έγινε αποδέκτης αναφορών που αφορούν τον τρόπο φορολόγησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών εκτάσεων γης που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες. Επειδή από τη διερεύνηση των υποθέσεων και την αλληλογραφία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή το Δασαρχείο Πεντέλης και τη Διεύθυνση Φορολογίας Κεφαλαίου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, ανέκυψε ένα γενικότερο ζήτημα για τη φορολόγηση των εκτάσεων αυτών.

Πόρισμα 14530-2002

Speak Your Mind