Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών δράσεων από το ΕΤΕΡΠΣ

 

stp1Ο Συνήγορος του Πολίτη, μετά από ουσιαστική διερεύνηση της υπόθεσης, διαπίστωσε κενά και ασάφειες στον τρόπο χρηματοδότησης του ΕΤΕΡΠΣ και, περαιτέρω, στο τρόπο χρηματοδότησης από αυτό, περιβαλλοντικών δράσεων. Η Αρχή, στο πλαίσιο της διερεύνησης, διαπίστωσε ότι: α) οι πληροφορίες που ζητούσαν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις οι οποίες υπέβαλλαν την αναφορά, εμπίπτουν στον ορισμό της περιβαλλοντικής πληροφορίας, β) υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το αν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη αποδίδεται πράγματι στο ΕΤΕΡΠΣ και, σε καταφατική περίπτωση, βάσει ποιου κωδικου, γ) υπάρχει απόλυτη αβεβαιότητα για τα ποσά που διατέθηκαν από το ΕΤΕΡΠΣ τα τελευταία χρόνια για περιβαλλοντικές δράσεις.

Πόρισμα (Χρηματοδότηση ΕΤΕΡΠΣ)

Σύνοψη (Χρηματοδότηση ΕΤΕΡΠΣ)

Speak Your Mind