Χωρίς Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τα πρατήρια καυσίμων

 

fuelΑπαλλάσσονται από την υποχρέωση διενέργειας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων περισσότερα από 6.000 πρατήρια καυσίμων σε όλη τη χώρα. Σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με τον καθορισμό Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) για το σύνολο των πρατηρίων καυσίμων.

Με άλλα λόγια τα πρατήρια καυσίμων θα αδειοδοτούνται μόνον με αίτηση και τη συμπλήρωση ενός εντύπου με «προκάτ» Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις καθώς κρίνεται, εκ των προτέρων από το ΥΠΕΚΑ, ότι έχουν τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Το υπουργείο θεωρεί ότι η περιβαλλοντική αξιολόγηση των επιπτώσεων αυτής της δραστηριότητας είναι περιττή. Άλλωστε έχει ήδη απαλλάξει από την υποχρέωση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κτιριακές εγκαταστάσεις έως  20.000 τ.μ., εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές,   πολυκαταστήματα, μουσεία κλπ.  καθώς και κτηνοτροφικές μονάδες.

Με τη νέα απόφαση του κ. Μανιάτη τα  πρατήρια καυσίμων πλέον θα λαμβάνουν αυτόματα περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι θα προσαρτώνται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους με τη συμπλήρωση μιας απλής αίτησης, Χωρίς κάποια πρόσθετη διαδικασία. τα επιχειρήματα του ΥΠΕΚΑ; «Συντομεύεται χρονικά η συνολική διαδικασία αδειοδότησής  τους, μειώνεται το κόστος αδειοδότησης και εξασφαλίζεται ομοιομορφία στους όρους και περιορισμούς που εφαρμόζονται  με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων», αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Τράτσα Μάχη
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=524621&wordsinarticle=Χωρίς%3bΜελέτες%3bτα%3bπρατήρια%3bκαυσίμων

Speak Your Mind