Χωροθέτηση και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων

 

stp1Τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη χωροθέτηση, αδειοδότηση και λειτουργία των ιδιωτικών επιχειρήσεων (βιομηχανικών, τουριστικών, κτηνοπτηνοτροφικών κλπ) αναδεικνύονται από τη διερεύνηση μεγάλου αριθμού υποθέσεων που υποβλήθηκαν στο ΣτΠ. Διαπιστώνονται δύο κύριες βασικές αιτίες: ο επισφαλής χαρακτήρας του καθεστώτος χωροθέτησης λόγω ασαφειών του και η μη τήρηση, συχνά, νομίμων διαδικασιών αδειοδότησής τους.

 

Έκθεση – Χωροθέτηση και λειτουργία ιδιωτικών επιχειρήσεων

Speak Your Mind