Ψαλίδι στους όρους δόμησης Οικοδομικού Συνεταιρισμού

 

oikodomikosΨαλίδι στους όρους δόμησης του Οικοδομικού Συνεταιρισμού των καθηγητών επέβαλε («Αγγελόβραχος ΣΥΝ.ΠΕ.») στη θέση «Αλυκή» του δήμου Μαλεβιζίου επέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Αγγελική Θεοφιλοπούλου και εισηγήτρια η πάρεδρος Μαρλένα Τριπολιτσιώτη) ερμηνεύοντας το άρθρο 24 του Συντάγματος (προστασία περιβάλλοντος, κλπ), αποφάνθηκε ότι ορισμένες διατάξεις του προεδρικού διατάγματος έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης πρέπει να αλλάξουν.

Συγκεκριμένα το ΣτΕ έκρινε ότι ο συντελεστής δόμησης πρέπει να οριστεί σε 0,4 (από 0,6 που προβλέπει το σχέδιο διατάγματος) και το μέγιστο εμβαδόν δόμησης ανά οικόπεδο τα 120 μέτρα (από 185 μέτρα).

Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι στην έκταση που προορίζεται για κοινόχρηστο χώρο (αγορά, κέντρο υγείας, εκκλησία, κλπ) ο συντελεστής δόμησης από 1,10 που προβλέπει το σχέδιο διατάγματος, πρέπει να μειωθεί -για τους ίδιους συνταγματικούς λόγους- στο 0,8.

Η υπό έγκριση πολεοδομική μελέτη αφορά έκταση 171,3 στρεμμάτων την οποία διασχίζουν δυο ρέματα. Από την έκταση αυτή το 53,35% προορίζεται για κοινόχρηστους χώρους και πολεοδομείται το 46,65%.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ότι στην έκταση που προορίζεται για κοινόχρηστο χώρο (αγορά, κέντρο υγείας, εκκλησία, κλπ) ο συντελεστής δόμησης από 1,10 που προβλέπει το σχέδιο διατάγματος, πρέπει να μειωθεί -για τους ίδιους συνταγματικούς λόγους- στο 0,8.

Τέλος, επισημαίνουν ότι πριν την υπογραφή του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος πρέπει ο Συνεταιρισμός να καταβάλλει στο «Πράσινο Ταμείο» την προβλεπόμενη χρηματική εισφορά που ανέρχεται στο 10% της αξίας τής προς πολεοδόμηση έκτασης.

http://www.ered.gr/gr/newInside.php?art=26219

Speak Your Mind