10 αλλαγές φέρνει το νέο πακέτο

 

ΤΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΟΥ ΤΖΕΛΗ
ktzelis@pegasus.gr

Με ένα πλούσιο πακέτο χωροταξικών και πολεοδομικών διευκολύνσεων που συμπεριλαμβάνουν παραχωρήσεις αιγιαλών και παραλιών επιχειρεί η κυβέρνηση να προσελκύσει επενδυτές που θα αναπτύξουν τουριστικά χωριά.

Εκφράζεται όμως έντονος προβληματισμός τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος και του τοπίου όσο και για την αποτελεσματικότητα των ίδιων των επενδύσεων που στην περίπτωση τουλάχιστον της Ισπανίας δεν προχώρησαν και σήμερα, τα τουριστικά χωριά που χτίστηκαν κατεδαφίζονται. Μέσω πολυσέλιδων τροπολογιών που εντάχθηκαν στο νομοσχέδιο για τις αποκρατικοποιήσεις, ανατρέπονται όλα όσα ίσχυαν γύρω από την χωροταξική πολιτική και παρέχονται διαδικασίες fast track για τουριστικές επενδύσεις. Συγκεκριμένα, με τις νέες ρυθμίσεις:

Εγκρίνεται η πολεοδόμηση δημόσιας περιουσίας που βρίσκεται σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και ορίων οικισμών. Στις επιτρεπόμενες χρήσεις, προστίθεται η χρήση τουριστικού χωριού.

Παραχωρείται προς χρήση η παραλία και ο αιγιαλός, ενώ επεκτείνεται το δικαίωμα παρέμβασης με παροχή δυνατότητας προσχώσεων και κατασκευής μαρίνων για την εξυπηρέτηση παραθεριστικών χωριών ή ξενοδοχείου με μόνο περιορισμό να απέχουν 1 χλμ. από την πλησιέστερη υπάρχουσα. Υφιστάμενες συμβάσεις παραχώρησης μαρίνων σε εκτάσεις που πρόκειται να δοθούν από το ΤΑΙΠΕΔ λύνονται σε διάστημα έξι μηνών, με αποζημίωση του παραχωρησιούχου.

Προστίθεται ακόμα δυνατότητα παραχώρησης σε επενδυτές και όχθης και παρόχθιας ζώνης (δηλαδή και σε λίμνες – ποτάμια), εφόσον αυτό εξυπηρετεί την επένδυση.

Επιτρέπεται η δημιουργία παραθεριστικών κατοικιών, τουριστικών λιμένων (μαρίνες, αγκυροβόλια, καταφύγια τουριστικών σκαφών), ξενοδοχείων, εγκαταστάσεων περίθαλψης – αναψυχής – εστίασης, γκολφ, spa, εμπορικών καταστημάτων, εγκαταστάσεων αναψυχής κ.λπ.

Η παραχώρηση μπορεί να επεκταθεί από 50 σε 99 έτη. Μάλιστα επιτρέπεται η διαίρεση του δικαιώματος με τους όρους που ισχύουν για την κυριότητα. Το κόστος κτήσης δικαιώματος επιφανείας εκπίπτει από τη φορολογία.

Οι περιπτώσεις αυτές απαλλάσσονται από την υποχρέωση για εισφορά σε γη και χρήμα. Αντ’ αυτών προβλέπεται να διαθέσει το 50% της συνολικής έκτασης για κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους. Ο μέσος συντελεστής δόμησης μπορεί να φτάνει το 0,4.

Προβλέπονται ακόμη διαδικασίες εξπρές για επίσπευση των απαλλοτριώσεων στα πρότυπα του παλιού Ολυμπιακού νόμου. Ειδικότερα, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση εμπράγματων δικαιωμάτων τρίτων ή ακινήτων ή η σύσταση επ΄ αυτών εμπράγματων δικαιωμάτων, αν κρίνονται αναγκαία για την αξιοποίηση περιουσίας του ΤΑΙΠΕΔ.

Για την παραχώρηση των εκτάσεων, πλέον δεν θα απαιτείται η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος όπως ισχύει σήμερα άλλα θα χρειάζεται μόνο μια απλή κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Περιβάλλοντος, Οικονομίας και Τουρισμού. Με τον τρόπο αυτό παρακάμπτεται και ο έλεγχος από το ΣτΕ.

Με την ίδια διαδικασία προβλέπεται και η πολεοδόμηση των επιχειρηματικών πάρκων, για τα οποία θεσπίζεται μέσος συντελεστής δόμησης 0,6 πάλι επί των οικοδομήσιμων χώρων. Νέα χρήση στα προς εκποίηση δημόσια ακίνητα είναι και οι επιχειρήσεις εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και αποθήκες.

Άλλη διάταξη του νομοσχεδίου θέλει τα ΕΣΧΑΔΑ (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων) να μην υποχρεούνται να ακολουθήσουν τις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης του γενικού πολεοδομικού σχεδίου (στα όρια του οποίου βρίσκονται) «αν δεν συνάδει με τον προορισμό του ακινήτου». Όσα ακίνητα δεν βρίσκονται στα όρια Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, μπορούν να εφαρμόσουν επιλεκτικά από τις διαφορετικές χρήσεις γης και όρους δόμησης των γειτονικών περιοχών εκείνες «που συμφωνούν περισσότερο με την κατά προορισμό χρήση του ακινήτου».

Με τις νέες ρυθμίσεις επέρχονται και αλλαγές στο νόμο περί αυθαιρέτων σε ότι αφορά στα δημόσια ακίνητα. Για τα αυθαίρετα κτίρια και τις παράνομες αλλαγές χρήσης σε κτήρια του Δημόσιου οι προθεσμίες για την υποβολή των δικαιολογητικών προκειμένου να ενταχθούν στον νόμο δεν ισχύουν. Κατά την αιτιολογική έκθεση, «η ρύθμιση αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω, αφενός, του μεγάλου αριθμού δημοσίων ακινήτων τα οποία χρειάζεται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις του Ν. 4014/2011 και, αφετέρου, του χρόνου που απαιτείται για τη διεκπεραίωση των προβλεπόμενων ενεργειών από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες».

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26515&subid=2&pubid=112947077

 

 

Speak Your Mind