Γνωμοδότηση ΝΣΚ 131-2000

 

nskΑπό της ενάρξεως ισχύος του α.ν.431/68 η διάταξη του άρθρου 31 ν.823/48 καταργήθηκε σιωπηρώς και συνεπώς και επί των κλήρων της περιοχής Ελληνικού Αττικής των ευρισκομένων εντός σχεδίου πόλεως, επιτρέπεται η κατάτμηση υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του α.ν.431/68.

Γνωμ. ΝΣΚ 131-2000

Speak Your Mind