Γνωμοδότηση ΝΣΚ 148-2010

 

nskΣφαγεία – Επέκταση ετήσιας δυναμικότητας – Έκδοση ή μη άδειας σκοπιμότητας για τη χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας σφαγείου – Έλεγχος τήρησης και εφαρμογής των ισχυουσών περιβαλλοντικών και υγειονομικών διατάξεων.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 148-2010

Speak Your Mind