Γνωμοδότηση ΝΣΚ 150-2000

 

nskΥπάρχει δυνατότητα λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ.8 εδ.β του ν.2115/93, λατομείων αδρανών υλικών που εμπίπτουν στις διατάξεις των παρ.2 και 3 του ίδιου άρθρου, με αποκλειστικό, όμως, σκοπό την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και τούτο ανεξάρτητα από το αν έχει διανυθεί ή όχι η διετία που προβλέπει το πρώτο εδάφιο της παρ.8, η ρύθμιση του οποίου έχει κριθεί αντισυνταγματική (πλειοψ.).

Γνωμ. ΝΣΚ 150-2000

Speak Your Mind