Γνωμοδότηση ΝΣΚ 151-2000

 

nskΗ εκδιδομένη κατ άρθρον 49 παρ.3 Ν.1416/84 απόφαση παραχώρησης κατά χρήση κοινοχρήστων χώρων του Δημοσίου σε Δήμους και Κοινότητες έχει χαρακτήρα ατομικής διοικητικής πράξης, η οποία ως μη κανονιστική δεν χρήζει δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Γνωμ. ΝΣΚ 151-2000

Speak Your Mind