Γνωμοδότηση ΝΣΚ 161-2000

 

nskΗ συμμετοχή του Διοικητή του οικείου Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού στην Επιτροπή Αιγιαλού και Παραλίας και θέσεων Αμμοληψίας (στη θέση του Λιμενάρχη, όταν πρόκειται για αμμοληψία εκτός παραλιακών ή θαλάσσιων χώρων) που προβλέπεται από τις διατάξεις της υπ αριθμ. 1078204/927/ 0006Α/7-8-92 κ.υ.α. δεν είναι νόμιμη, αφού πρόκειται περί έργου που ανατέθηκε στην Αστυνομία με διατάξεις που δεν έχουν προσυπογραφεί από τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης και δεν διατηρήθηκαν σε ισχύ με την 1132603/1222/28-11-1994 κ.υ.α.

Γνωμ. ΝΣΚ 161-2000

Speak Your Mind