Γνωμοδότηση ΝΣΚ 17-2000

 

nskΑπευθείας εκποίηση προσκυρωτέου ανταλλαξίμου κτήματος. Εφαρμοστέες διατάξεις. Έκπτωση δικαιούχου εξαγοράς από τα αγοραστικά του δικαιώματα και προϋποθέσεις της μετά ταύτην εκποιήσεως του ανταλλαξίμου και διοικητικής αποβολής και ποινικής διώξεως του εξακολουθούντος να κατέχει τούτο εκπεσόντος.

Γν. ΝΣΚ 17-2000

Speak Your Mind