Γνωμοδότηση ΝΣΚ 371-2000

 

nskΔάση. Αναγκαστική απαλλοτρίωση υπέρ Ο.Τ.Α.

Δεν επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση δασών και δασικών εκτάσεων υπέρ Ο.Τ.Α. α και β βαθμού.

Γνωμ. ΝΣΚ 371-2000

Speak Your Mind