Γνωμοδότηση ΝΣΚ 43-2001

 

nskΝΠΔΔ. Παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος έκτασης του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών. Δεν είναι επιτρεπτή από τις ισχύουσες διατάξεις η παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος της έκτασης, που περιγράφεται στο ιστορικό και ανήκει στο Κεντρικό Ταμείο Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών στην Ακαδημία Θρακικής Τέχνης και Παράδοσης ή στον Δήμο Αλεξανδρούπολης ή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Εβρου για την δημιουργία πολιτιστικού κέντρου πολλαπλών χρήσεων κλπ πολύ περισσότερο δε και από το γεγονός, ότι οι παραπάνω δραστηριότητες δεν άπτονται με οποιοδήποτε τρόπο του σκοπού του ΚΤΓΚ και Δασών. Περαιτέρω στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Εβρου περιέρχεται αυτοδικαίως ενόψει των διατάξεων του άρθρου 39 παρ.2 του Ν 2218/94, όπως κωδικοποιήθηκε, με την παρ.3 του άρθρου 115 του ΠΔ 30/96 και για την εκτέλεση του σκοπού της μόνο το τμήμα του περιγραφόμενου στο ιστορικό ακινήτου τ.μ. 1500 περίπου, που είναι οικοδομημένο και στέγαζε αυτοτελώς κατά τον χρόνο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων και της δημοσίευσης του Εσωτερικού Οργανισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της εν λόγω Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δημόσια υπηρεσία, που καταργήθηκε με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Γνωμ. ΝΣΚ 43-2001

Speak Your Mind