Γνωμοδότηση ΝΣΚ 452-2004

 

nskΥπαγωγή επιχείρησης εκμετάλλευσης Λατομείου αδρανών υλικών στις διατάξεις της παρ.5 και του β’ εδαφίου της παρ.8 του άρθρου 20 του Ν 2115/1993. Η επιχείρηση εκμετάλλευσης Λατομείου αδρανών υλικών «…. ΕΠΕ» υπάγεται στις ρυθμίσεις των διατάξεων της παρ.5 και του β εδαφίου της παρ.8 του άρθρου 20 του Ν 2115/1993 και δεν κωλύεται η υποβολή σήμερα της ειδικής περιβαλλοντικής μελέτης διευθέτησης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος στο χώρο εγκατάστασής της.

Γνωμ. ΝΣΚ 452-2004

Speak Your Mind