Γνωμοδότηση ΝΣΚ 483-2003

 

Όροι δόμησης για κτίρια συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων και μοτοσικλετών σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και οικισμών.

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 483-2003

Speak Your Mind