Γνωμοδότηση ΝΣΚ 597-2000

 

nskΑναγκαστική απαλλοτρίωση. Διαδικασία αποβολής τέως ιδιοκτητών, νομέων ή κατόχων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου για δημόσια ωφέλεια, ως και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς. Για την αποβολή των τέως ιδιοκτητών ή νομέων ή κατόχων ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν αναγκαστικώς υπέρ του Δημοσίου/ΥΠΠΟ για δημόσια ωφέλεια, ως και κάθε τρίτου που έλκει δικαιώματα από αυτούς, θα εφαρμοσθούν μετά τη συντέλεση της οικείας απαλλοτρίωσης, οι ειδικές προς τούτο διατάξεις του άρθρου 9 του ΝΔ 797/71. Οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ.9 εδάφιο α και β του Ν 2557/97, που προβλέπουν την έκδοση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής δεν είναι εφαρμοστέες, διότι αυτές αφορούν τα ακίνητα του ΥΠΠΟ που έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί.

Γνωμ. ΝΣΚ 597-2000

Speak Your Mind