Γνωμοδότηση ΝΣΚ 659-2004

 

nskΑρμοδιότητα για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταδυτικού Κέντρου. Την αποφασιστική αρμοδιότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταδυτικού Κέντρου έχει η Λιμενική Αρχή Ύδρας, μετά από προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Υπολιμεναρχείου Ερμιόνης.

Γνωμ. ΝΣΚ 659-2004

Speak Your Mind