Γνωμοδότηση ΝΣΚ 664-2000

 

nskΛατομεία. Αρμοδιότητα ανακλήσεως άδειας εκμεταλλεύσεως ή καταγγελίας συμβάσεως μισθώσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών. Η αρμοδιότητα του Υπουργού Ανάπτυξης περί ανακλήσεως της άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή καταγγελίας της σχετικής συμβάσεως μισθώσεως σύμφωνα με το άρθρο 21 σε συνδυασμό με το άρθρο 11 του Ν 2115/1993 αποτελεί ως αρμοδιότητα που διατηρείται από αυτόν κατά το ΠΔ 92/1993.

Γνωμ. ΝΣΚ 664-2000

Speak Your Mind