Γνωμοδότηση ΝΣΚ 91-2000

 

nskΠροϋποθέσεις παραχώρησης οικοπέδου διαχειριζόμενου από την Δ/νση Υγείας και Πρόνοιας Θεσσαλονίκης σε αυθαίρετο κάτοχο, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.2 του Β.Δ.330/1960. Η κρίση για συνδρομή εξαιρετικής περίπτωσης, προκειμένου να προβεί αρμόδια υπηρεσία στην παραχώρηση ή μη του κατεχομένου οικοπέδου, αποτελεί εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων όπως διαμορφώνονται κάθε φορά, συνεκτιμωμένων κατά των προσωπικών δεδομένων του αιτούντα την παραχώρηση αυθαιρέτου κατόχου.

Γνωμ. ΝΣΚ 91-2000

Speak Your Mind